Opbrengst badeendjesrace 30 juni

Wat een leuk gezicht al die dobberende badeendjes die op 30 juni hun best deden om als eerste de finish te halen!

Er is een heel mooi bedrag voor MAK bij elkaar gezwommen. Maar liefst € 953,=. De cheque werd uitgereikt door wethouder Dick Bennis aan Charlotte Hömann, manager van MAK.

We zijn heel blij met dit mooie bedrag, dat we gaan gebruiken om een konijnenverblijf te bouwen.

Bedankt

We bedanken, mede namens de konijnen, dan ook iedereen die voor MAK een badeendje heeft gesponsord en natuurlijk de JCI West-Friesland voor het mogelijk maken van die mooie evenement!

De badeendjes werden na afloop weer keurig uit het water gevist!

rubber-duck-1361280_1280(1)

Charlotte Hömann-Post nieuwe manager MAK-Blokweer

Het bestuur is verheugd mee te kunnen delen dat na een zorgvuldige selectie per 1 februari 2024 Charlotte Hömann-Post tot de nieuwe manager van het MAK is benoemd. Met haar enthousiasme en heldere zienswijze is, naar onze mening, de toekomst van het MAK bij haar in goede handen.

Projecten vormgegeven en geïnitieerd

Charlotte werkt sinds 2016 bij MAK Blokweer. Zij hield zich binnen het team Natuur en Milieu Educatie bezig met duurzaamheidsprojecten in opdracht van de gemeente Hoorn. Zo heeft zij het project Schooldag van de Duurzaamheid, tegenwoordig Expeditie Duurzaam, vormgegeven, evenals het project “Zwerfafval, leer en ruim op!”. Meer recent heeft Charlotte het project Expeditie Duurzaam geïnitieerd. Deze projecten zijn gericht op basisschoolleerlingen maar ook op VO-leerlingen, en worden gegeven in samenwerking met externe partners zoals: HVC, Hoogheemraadschap, Eneco, en Grootouders voor het Klimaat West-Friesland.

Activiteiten met duurzaamheidsthema’s

Het project Expeditie Duurzaam wordt niet alleen in de gemeente Hoorn gegeven maar ook in de gemeenten Koggenland en Medemblik. Doelstelling is de leerlingen kennis bij te brengen door middel van activiteiten die samenhangen met duurzaamheidsthema’s als afval, voedsel, circulaire economie, klimaat, etc.

Samen met medewerkers en vrijwilligers

Vanaf 1 februari 2024 heeft Charlotte de touwtjes in handen bij MAK Blokweer en is ze samen met alle medewerkers en de bijna 100 vrijwilligers verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van ons Educatief Centrum, de Kijkboerderij, het Natuurpark met natuurspeeltuin het Boezelbos, en de vele activiteiten en projecten. Onder de bezielende leiding van Charlotte gaan we met het MAK mooie jaren tegemoet.

Namens het bestuur,

Henk Verheij, voorzitter

Charlotte Hömann-Post nieuwe manager per 1-2-'24

Het laatste nieuws

Blijvende aandacht nodig voor een leefbare aarde

MAK Blokweer bestond in 2023 al weer 25 jaar. Een jubileum om aandacht aan te schenken, en dat hebben we ook gedaan met een aantal bijzondere activiteiten. We zijn opgericht in 1998 onder de naam MEC (Milieu Educatief Centrum), en in 2003 van uit Hoorn centrum verhuist naar Blokker. Onze missie was en is het bevorderen van bewustwording van en inzicht in het belang van natuur, milieu en landschap. Klein begonnen, maar inmiddels zijn we gegroeid naar 10 medewerkers, 100 vrijwilligers en bijna 40.000 bezoekers per jaar. En we hebben in die 25 jaar aan ongeveer 150.000 basisschoolleerlingen educatieve lessen mogen geven.
We dragen daarmee een klein steentje bij aan het leefbaar houden van onze aarde, maar is het genoeg? De opwarming van de aarde gaat door: dit jaar hebben we de warmste zomer ooit gehad, en de warmste maand, de warmste week, en de warmste dag. De oceanen zijn warmer dan ooit, en het zee-ijs in Antarctica smelt sneller dan we dachten. Ook de biodiversiteit, dat wil zeggen al het leven op aarde, is afgenomen.
Dat alles mag geen verrassing zijn want het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen gaat nog steeds door. Conclusie: we doen niet genoeg om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden, zoals we in Parijs in 2015 hebben afgesproken. En de tijd dringt, werk aan de winkel dus. Ja, ook voor MAK Blokweer om in de komende jaren bewustwording van en inzicht in het belang van de waarde van duurzaamheid, natuur, milieu en landschap te blijven bevorderen door middel van educatie en activiteiten. Het is in ons aller belang. Op MAK Blokweer kunt u rekenen. Samen met onze partners, subsidiegevers, sponsoren, donateurs, en vrienden, zullen wij ook in 2024 ons steentje bijdragen.
U allen een duurzaam 2024 gewenst, blijf gezond en help mee de aarde leefbaar te houden.

Henk Verheij
bestuursvoorzitter MAK Blokweer

BALANS

Alles heeft zijn voors en tegens, niets is zwart of wit. Het gaat erom zaken met elkaar in evenwicht te brengen en te houden, anders gezegd; een goede balans te vinden.

Het woord balans verwijst naar de oude weegschaal met twee schalen zoals vroeger in gebruik bij slagers, kruideniers. Op de ene schaal ligt het product, op de andere een gewicht. Als beide schalen op gelijke hoogte zijn, dan is de balans in evenwicht. Meer in abstracte zin is het woord balans in gebruik in de financiële wereld: de balans van een organisatie geeft een overzicht van bezittingen, schulden, eigen vermogen. Ook je privé uitgaven en inkomsten op elkaar afstemmen is verstandig. Als dit uit balans raakt is niet handig en moet je zien te voorkomen. Minder concrete, tastbare voorbeelden van zorgen voor een balans zijn toepassingen zoals: een goede balans tussen tijd voor werk en privé, en een harmonieuze relatie.

weegschaal1
weighting-scale-2402966_1920

In de huidige tijd zijn er diverse crises of crisissen (beide schrijfwijzen zijn taalkundig correct): wooncrisis, klimaatcrisis, stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis, etc. Ik heb er eerder al over geschreven. Kort gezegd komt het er op neer dat er geen evenwicht is, de balans is zoek. Het systeem functioneert niet meer zoals bedoeld. Oplossingen zijn echter niet altijd simpel, kosten vaak tijd. Neem bijvoorbeeld de wooncrisis: mensen staan in de rij voor een nieuw huis, maar nieuwe huizen bouwen kost tijd. En daar komt dan de stikstofcrisis nog bij waardoor bouwprojecten stil komen te liggen.
Goed, terug naar het MAK. Wij moeten ook zorgen voor een juiste balans zoals elke organisatie of persoon. Uiteraard geldt dit voor onze financiën, maar er is veel meer. Bijvoorbeeld: voldoende medewerkers om alle activiteiten te kunnen realiseren. Maar ook: niet te veel schapen en geiten per hectare grond om de weiden in een goede, ecologisch verantwoorde staat te houden, of voldoende ruimte voor de kippen, konijnen en varkens in hun hokken. Zijn zaken niet in evenwicht, in disbalans, dan kan dat zorgen voor onrust. Tijdig en adequaat actie ondernemen voorkomt dat de onrust overgaat in een crisis, want daar zit niemand op te wachten. Conclusie: een juiste balans is dus heel belangrijk, voor iedereen en voor elke organisatie.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter

zen-2907290_1920

KIJKEN NAAR DE NATUUR

De manier waarop de westerse maatschappij naar de natuur kijkt is eigenlijk de oorzaak van alle crises waar we mee te maken hebben. We hebben de aarde uitgeput, omdat wij in de westerse wereld van oudsher vinden dat alles ons toekomt. Wij staan immers hoger in de rangorde dan dieren, planten en bodemgrondstoffen. Deze manier van kijken naar de natuur is een van de vier grondhoudingen: de mens als heerser, de mens als rentmeester, de mens als partner, en de mens als participant. Deze grondhoudingen worden in detail beschreven in een lezenswaardig artikel op de  website van Staatsbosbeheer: https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/natuurverhalen/2023/06/ons-natuurbeeld-verschuift-en-dat-g

Ons natuurbeeld “de mens als heerser” stamt uit de Griekse oudheid. Alles kwam de mens toe, maar we hebben daarmee in de laatste 100 jaar de aarde wel uitgeput. En dat alles onder het motto: het lagere is er voor het hogere. Die houding is de oorzaak van alle crises: de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en de coronacrisis. Ook bij de tweede grondhouding “de mens als rentmeester” staat de mens centraal, want we moeten de natuur beschermen zodat ook volgende generaties er nog van kunnen genieten.

Tegenwoordig omarmen we meer de derde en vierde grondhouding, we zien ons als partner of als onderdeel van de natuur. Deze opvatting was en is nog altijd vooral gangbaar bij oude culturen of culturen zoals hindoeïsme en boeddhisme. Daar deed en doet de natuur er toe, niet alleen een mens maar ook een boom of een plant. Nu vinden ook wij soms dat zelfs de natuur, bijvoorbeeld een boom of een natuurgebied, rechten heeft, een rechtspersoon zou moeten zijn. We zijn onderdeel van die natuur, kunnen ook niet zonder. Bijgevolg vragen we ons af welk effect ons handelen en gedrag heeft op onze omgeving. Ook als individu proberen we dat, want we vinden dat we goed voor de natuur moeten zorgen. Maar tussen denken en doen zit nog wel een verschil, want je moet keuzes maken, en dat is soms heel lastig. Een andere leefwijze betekent een verandering en dat doet soms pijn. Maar bedenk dat ook jouw individuele bijdrage hoe klein ook, er toe doet. Zorg dus goed voor de natuur, en jazeker dat strookt ook met missie en visie van MAK Blokweer.

Tenslotte, lees het artikel, sterk aanbevolen want er staat meer in dan ik hier kan weergeven. En maar 6 minuten leestijd.

Henk Verheij
voorzitter bestuur

Kijken naar natur

Voor scholen

programma '23-'24

Zet je tanden in de natuur

Rond deze tijd worden door de scholen de eerste activiteiten voor het nieuwe schooljaar gereserveerd. Nieuw in het scholenprogramma voor 2023 – 2024 is de activiteit Eetbare natuur voor de onderbouw van het VO. Na een korte inleiding over jagers en verzamelaars en het gebied waar wij wonen en werken maken de leerlingen onder leiding van een educatie medewerker van MAK Blokweer een wandeling door Natuurpark Blokweer. Onderweg krijgen de leerlingen informatie over eetbare bloemen, planten, struiken en bomen en hun eventuele medicinale werking of toepassing in producten. Na afloop van de wandeling wordt er onder leiding van onze medewerkers in het bezoekerscentrum van MAK Blokweer door de leerlingen een proeverij bereid van door hen zelf geplukte bloemen en planten. Inmiddels zijn de eerste workshops Eetbare Natuur voor de herfst geboekt.

Expeditie duurzaam

Tijdens Expeditie Duurzaam gaan de leerlingen op avontuur in de wereld van duurzame ontwikkeling door een programma aan doe-activiteiten en theater. Zij ontdekken spelenderwijs hoe zij zelf aan de slag kunnen gaan met het thema duurzaamheid, met onderwerpen als biodiversiteit, water en energie. Zij ervaren dat hun eigen gedrag kan bijdragen aan verbetering van hun leefomgeving, gezondheid en het effect daarvan wereldwijd. In het project staan de duurzame werelddoelen centraal, de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties die tot 2030 richting geven aan een duurzame samenleving. In het op maat gemaakte programma voor de groepen 5, 6, 7 en 8 zit bijvoorbeeld een theatervoorstelling, hierin wordt het verontrustende thema klimaatverandering op een speelse en humoristische wijze over het voetlicht gebracht. Daarna volgen een gastles en activiteiten die uit te voeren zijn op school. De eerste aanmeldingen om deel te nemen aan Expeditie Duurzaam zijn binnen. Dit schooljaar is dat het project na succesvolle edities bij basisscholen in Hoorn, Blokker en Zwaag, nu ook voor basisscholen in gemeente Medemblik en in gemeente Koggenland is.

Overige activiteiten en reserveren

Voor reserveringen van bovengenoemde NME activiteiten en andere mogelijkheden kijk op NME West-Friesland

eten uit de natuur

Eenhoornzegel voor MAK

Op vrijdag 31 maart ontvingen wij uit handen van wethouder Dick Bennis van de Gemeente Hoorn een Eenhoornzegel als waardering voor het werk van MAK Blokweer en ons 25-jarig jubileum!
Ter ere van het jubileum is er door MAK Blokweer een magazine gemaakt. Bestuursvoorzitter Henk Verheij overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Bennis.

Vrijwilliger Wout Rijksen en medewerkster Bea van der Molen werden door manager Cynthia van Tuijl in het zonnetje gezet en namen ook een magazine in ontvangst. Zij werken al 23 jaar mee bij MAK Blokweer en zijn daarmee de langst betrokkenen van onze groene organisatie!

Stadsdichter
De Hoornse stadsdichter
Levi Noë was aanwezig en schreef dit gedicht:
Er is wat te vieren
dus is er een feestje
Voor de dieren
en de beestjes.
MAK Blokweer
bestaat alweer 25 jaar
De natuur is jullie
daarvoor dankbaar.
Voor de aanwezigen maakte hij persoonlijke natuurgedichtjes. Een lange rij gegadigden vormde zich voor zijn tafel met typmachine. Er werd muziek gemaakt door leerlingen Maartje en Jolie van Muziekschool Gerard Boedijn en verschillende maatschappelijke stagiaires van OSG West-Friesland hielpen ons bij de catering. Dankjewel allemaal! We zijn enorm trots en dankbaar voor deze waardering en aan iedereen die ons werk alweer 25 jaar mogelijk maakt! Nu, óp naar SPRING! Dan vieren we weer feest en hopelijk onder de lentezon samen met jou!

Het jubileum magazine is hier online te bekijken.

uitreiking eenhoornzegel-MAK Blokweer
jubileum magazine
stadsdichter Hoorn
jubileum MAK Blokweer

25 jaar jong, op naar de 50

Op 6 maart 1998 is de Stichting MAK officieel opgericht. En maandag 6 maart was dus onze verjaardag. Aanleiding dus voor een feestje, want ja er is heel wat tot stand gebracht: een eigen plek in Blokweer met een eigen gebouw en een kijkboerderij, een ecologisch natuurpark, een natuurspeeltuin, een kloostertuin, een hoogstamboomgaard, en heel veel activiteiten. En dat allemaal dankzij de oprichters, oud-medewerkers, vrijwilligers, sponsors, donateurs, oud-bestuursleden, en de huidige medewerkers. Met veel inzet, maar vooral ook veel liefde voor de natuur, is alles gerealiseerd.

Hoe is het allemaal zo gekomen. In 1992 vond er een conferentie plaats van UNCTAD (UN Conference on Trade And Development). Zij brachten een rapport uit over duurzame handel met aandacht voor milieuproblematiek. Naar aanleiding daarvan deed de regering een beroep op gemeentes en burgers om een milieubeleid te gaan opstarten en uit te voeren. In Hoorn is  toen in het Collegeprogramma 1994-1998 opgenomen dat gestreefd werd naar de oprichting van een MEC (Milieu Educatief Centrum), in eerste instantie in het Julianapark. In november  1996 organiseerde de gemeente Hoorn een conferentie in de Oosterkerk en dat leidde in maart 1997 tot de oprichting van het Platform Duurzaam Hoorn. En toen is een werkgroep gestart die ging onderzoeken of het mogelijk was een MEC op te richten. Een van de initiatiefnemers was Cor Freeke. Hij heeft d.d. 10 februari 1998 namens het bestuur in oprichting een brief gestuurd aan het College van Burgemeester & Wethouders met als bijlage een Ondernemingsplan voor een Educatief Centrum met een Kijkboerderij. Aansluitend is op 6 maart 1998 de Stichting Milieu Educatief Centrum opgericht met als eerste bestuur de heren Cor Freeke, Pieter Vlaming, Hendrik Simon Dol en Adriaan Pieter Bouwens. Later, op 20 april 2001 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting MAK Blokweer.

De oprichting van het Platform Duurzaam Hoorn in maart 1997 is ook aanleiding geweest voor bewoners uit Blokker om actie te ondernemen om de Blokweer groen te houden. En dat heeft op 14 april 1998 geleid tot de oprichting van de Stichting Blokweer Groen. Zij hebben het voor elkaar weten te krijgen dat de gemeente een Structuurvisie vaststelde waarin werd vastgelegd dat de Blokweer aan de randen mocht worden bebouwd maar het overige gebied beschikbaar zou blijven voor recreatie en natuurontwikkeling. Dat was de aanzet voor ons huidige ecologisch beheerde natuurpark. Een van de initiatiefnemers in 1998 was Jan Doorenspleet; later heeft Henk Nijzink daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Met de activiteiten van MAK is na veel gesprekken en onderhandelingen met de gemeente, in het bijzonder met de toenmalige wethouder Marcel Deen, gestart vanuit de Achterstraat in Hoorn, maar de opzet was om alle activiteiten te concentreren in de Blokweer. Er was in het oostelijk deel van Hoorn namelijk behoefte aan een kinderboerderij en in combinatie met het buurtinitiatief voor behoud van het groene Blokweer is gekozen voor de huidige locatie.

En sinds 2003 is de groene Blokweer ons thuis: een natuurpark midden in Hoorn met een kijkboerderij en de Molshoop, een gebouw ontworpen door M3-architecten. We verwachten hier ook de volgende 25 jaar vol te maken, want aandacht voor natuur, milieu, klimaat, landschap, water en voedsel, zal ook de komende decennia nog hard nodig zijn om onze aarde leefbaar te houden. MAK gaat er voor, wij zullen ons voor de volle 100% inzetten, op dus naar de 50 !!!

Henk Verheij
Bestuursvoorzitter

Solidariteit met elkaar, de wereld en de natuur

Begrijp ik alles nog wat er in onze wereld gebeurt? Veel kan ik met mijn verstand beredeneren, maar sommige dingen zijn onbegrijpelijk. Waarom bijvoorbeeld is er een oorlog gaande in Oekraïne, wat is dat voor idioterie? Waarom vernietigen we de habitat van dieren door bossen te kappen? Waarom kost het zoveel moeite om de klimaatverandering serieus te nemen? Ik denk dat we solidair moeten zijn met Oekraïne, solidair met mensen die in de knel zitten door stijgende prijzen, solidair met vluchtelingen, solidair met de natuur. In de huidige samenleving zien we gelukkig veel solidariteit, maar het mag nog wel ietsje meer zijn. Gelukkig hebben we samen als wereld afgelopen week solidariteit getoond met de natuur. Op de Verenigde Naties top in Montreal is namelijk afgesproken dat in 2030 minimaal 30% van al het land en water op aarde beschermd gebied moet zijn. Dat is goed voor de biodiversiteit, want het beschermt de ecosystemen van heel veel dieren en plantensoorten. Kunnen we het turbulente jaar 2022 toch met een beetje positief gevoel afsluiten. Het geeft mij hoop voor de toekomst, dat we samen toch stapjes kunnen zetten in de goede richting, namelijk een leefbare wereld voor iedereen. Laten we in 2023 solidair zijn met elkaar, wereldwijd maar ook lokaal, met de wereld en met de natuur. Als MAK Blokweer proberen wij met alle medewerkers al 25 jaar solidair te zijn met de natuur. We weten ons daarbij gesteund door al onze partners. Wij wensen u een gezond en goed 2023, en denk aan anderen en aan onze aarde.

Namens het bestuur,
Henk Verheij

voorzitter

 

Eten uit de natuur

Half september heeft onze educatieve afdeling workshops Eten uit de Natuur verzorgd voor alle tweede klassen MAVO, HAVO en VWO van Copernicus SG in Hoorn. Na een korte inleiding over jagers en verzamelaars en het gebied waar wij wonen en werken hebben wij samen met de leerlingen een wandeling gemaakt door de Rietkreek, de weides, het bos en de tuinen.

Onderweg kregen de leerlingen informatie over eetbare planten, struiken en bomen en hun eventuele medicinale werking. Er werden ter illustratie ook producten getoond die gemaakt worden van deze planten, struiken en bomen.

Wist je bijvoorbeeld dat de bessen van de duindoorn een heerlijke basis vormen voor jam, saus, siroop of likeur en dat zij boordevol vitamine C zitten? Van oudsher worden duindoornbessen daarom als medicijn tegen verkoudheid of luchtweginfecties ingezet.
Duindoornbessen worden echter ook wel ‘de olijven van het noorden’ genoemd. Zowel het vruchtvlees als de zaden bevatten veel olie. Deze olie is een prima middel om de huid te beschermen tegen uitdroging en bevordert wondgenezing. Vandaar dat duindoornbessen ook verwerkt worden in huidbeschermingsproducten.
En zie je in de winter dronken spreeuwen, lijsters of kramsvogels? Zij hebben misschien iets te veel gesnoept van de gistende bessen…

Verder gingen de leerlingen met een planten app zelf actief op zoek naar bepaalde eetbare planten en werden er door hen onderweg ook eetbare planten verzameld.
Na afloop van de wandeling werd er onder leiding van onze medewerkers in het bezoekerscentrum van MAK Blokweer door de leerlingen een proeverij bereid van de zelfgeplukte ingrediënten.

Begin oktober hebben wij de excursie nog een keer gedaan met een enthousiast docententeam van het TABOR College Oscar Romero in Hoorn.

Wil je een soortgelijke activiteit ook inzetten voor jouw MAVO, HAVO of VWO klassen? De beste periode van het jaar voor deze excursie met workshop is van mei t/m september. Inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 doe je het beste voor de zomervakantie van 2023, dan heb je de meeste zekerheid dat de activiteiten voor jouw groepen ingepland kunnen worden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tineke Boender, nme.begeleiding@mak-blokweer.nl 0229 266344

Tineke Boender
medewerker Natuur en Milieu Educatie

eten uit de natuur