Over het MAK

Stichting MAK Blokweer heeft als doel het vergroten van bewustwording van zorg voor natuur, milieu en landschap. Het gebied is in bezit van de gemeente Hoorn en wordt door de Stichting ecologisch beheerd.

Recreatie en educatie gaan hier hand in hand. MAK Blokweer zet educatie, recreatie, presentatie, ecologisch beheer en participatie in voor meer maatschappelijke bewustwording. Het voortbestaan van de mens hangt immers af van een duurzame leefstijl en is dus verbonden met flora en fauna. MAK Blokweer laat dat zien. Individuele bezoekers, scholen en andere groepen kunnen aan de activiteiten deelnemen of in overleg activiteiten op maat laten ontwikkelen.

Stichting MAK Blokweer is een particuliere stichting en werd op 6 maart 1998 opgericht, destijds onder de naam Stichting MEC. In maart 2003 kreeg Stichting MAK Blokweer de gebouwen en het gebied van de gemeente Hoorn in beheer. De Stichting is toen begonnen met de inrichting van het bezoekerscentrum, de boerderij en het gebied. In oktober 2004 ging MAK Blokweer officieel open voor publiek.

landwerkdag-mak-blokweer

Onze missie

Het is onze missie om in samenwerking met anderen de bewustwording van en inzicht in het belang van natuur, milieu en landschap te bevorderen. We doen dit door activiteiten te organiseren en faciliteiten beschikbaar te stellen aan bewoners van West-Friesland en in het bijzonder de gemeente Hoorn. Professionaliteit, laagdrempeligheid en bevlogenheid zijn daarbij kernwaarden.

Ontbijten met de geiten

Onze visie

We zien een wereld voor ons met mensen, die verbonden en betrokken zijn met hun natuurlijke omgeving. Mensen die zich bewust zijn van de consequenties van hun gedrag op natuur, milieu en landschap en daarnaar handelen.

Biodiversiteit
Het natuurpark bevat een bosgedeelte van 10 ha. groot.

Kerntaken

Veel externe ontwikkelingen vragen van MAK Blokweer daarop in te spelen. Het MAK heeft binnen haar organisatie drie kerntaken waarin zij op deze ontwikkelingen kan inspelen:

  • kerntaak Natuur- en Milieu-Educatie (NME)
  • kerntaak Kijkboerderij
  • kerntaak beheer Natuurpark Blokweer

Organisatie

Bij MAK Blokweer werken negen betaalde personeelsleden en zo'n honderd actieve vrijwilligers en stagiaires. Ieder van hen levert zijn of haar bijdrage om bewustwording creëren bij de (lokale) burger op gebied van natuur, milieu en landschap. Dit gebeurt middels het scholenprogramma, de organisatie van evenementen, (kinder)activiteiten en openstelling voor bezoekers.  Voor de organisatie van al deze activiteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van stakeholders en samenwerkingsverbanden.

Het bestuur van MAK Blokweer bestaat uit zeven vrijwillige leden. Het personeel wordt beloond conform cao Sociaal Werk. Aan het einde van het jaar ontvangen alle personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers een kerstpakketje met duurzame en/of biologische producten.