BALANS

Alles heeft zijn voors en tegens, niets is zwart of wit. Het gaat erom zaken met elkaar in evenwicht te brengen en te houden, anders gezegd; een goede balans te vinden.

Het woord balans verwijst naar de oude weegschaal met twee schalen zoals vroeger in gebruik bij slagers, kruideniers. Op de ene schaal ligt het product, op de andere een gewicht. Als beide schalen op gelijke hoogte zijn, dan is de balans in evenwicht. Meer in abstracte zin is het woord balans in gebruik in de financiële wereld: de balans van een organisatie geeft een overzicht van bezittingen, schulden, eigen vermogen. Ook je privé uitgaven en inkomsten op elkaar afstemmen is verstandig. Als dit uit balans raakt is niet handig en moet je zien te voorkomen. Minder concrete, tastbare voorbeelden van zorgen voor een balans zijn toepassingen zoals: een goede balans tussen tijd voor werk en privé, en een harmonieuze relatie.

weegschaal1
weighting-scale-2402966_1920

In de huidige tijd zijn er diverse crises of crisissen (beide schrijfwijzen zijn taalkundig correct): wooncrisis, klimaatcrisis, stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis, etc. Ik heb er eerder al over geschreven. Kort gezegd komt het er op neer dat er geen evenwicht is, de balans is zoek. Het systeem functioneert niet meer zoals bedoeld. Oplossingen zijn echter niet altijd simpel, kosten vaak tijd. Neem bijvoorbeeld de wooncrisis: mensen staan in de rij voor een nieuw huis, maar nieuwe huizen bouwen kost tijd. En daar komt dan de stikstofcrisis nog bij waardoor bouwprojecten stil komen te liggen.
Goed, terug naar het MAK. Wij moeten ook zorgen voor een juiste balans zoals elke organisatie of persoon. Uiteraard geldt dit voor onze financiën, maar er is veel meer. Bijvoorbeeld: voldoende medewerkers om alle activiteiten te kunnen realiseren. Maar ook: niet te veel schapen en geiten per hectare grond om de weiden in een goede, ecologisch verantwoorde staat te houden, of voldoende ruimte voor de kippen, konijnen en varkens in hun hokken. Zijn zaken niet in evenwicht, in disbalans, dan kan dat zorgen voor onrust. Tijdig en adequaat actie ondernemen voorkomt dat de onrust overgaat in een crisis, want daar zit niemand op te wachten. Conclusie: een juiste balans is dus heel belangrijk, voor iedereen en voor elke organisatie.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter

zen-2907290_1920