Cultuurhistorisch Landschap

"Blokweer" is een duizend jaar oude naam. Het is een samenvoeging van "Blok" en "Weer" en heeft te maken met het landschap van 1000 jaar geleden.
BezoekerscentrumMAK-zomer

Moeras

In de vroege Middeleeuwen was West-Friesland een moerassig veengebied, begroeid met wilgen, elzen en berken. De eerste groepen mensen die hier kwamen wonen, kozen een stuk veengebied uit om in te gaan werken. Ze perkten dat af met kaders om andere groepen boeren te laten zien dat het hun land was. Westerblokker was ook zo’n stuk veengebied met een grootte van ongeveer drie bij drie kilometer.

IMG_5075

Blokland

Vroeger werd een gebied dat omsloten was door andere dorpen “beloken land” of “blokland” genoemd. Rond het jaar 1000 werd (Wester)Blokker omsloten door het land van de dorpen Schellinkhout in het zuiden, Zwaag in het noorden, Hoorn in het westen en Oosterblokker in het oosten. Het land van Westerblokker werd aan de noordkant begrensd door een kade met de naam “Koewijzend”; aan de zijkanten waren dat de kades van de oostelijk gelegen Zuiderdracht en de westelijk gelegen Holenweg. De zuidelijke grens was te vinden waar nu de provinciale weg naar Enkhuizen loopt, bij het industrieterrein Hoorn 80. Deze provinciale weg werd vroeger de “Blokdijk” genoemd, de dijk van Blokker.

BezoekerscentrumMAK-najaar1

Blokweer

In het grote veengebied van Westerblokker kregen waarschijnlijk circa vijftig gezinnen een strook akkerland toegewezen. Dit waren smalle en langwerpige percelen, typerend voor de verkaveling in een nat veengebied dat door vele sloten ontwaterd moest worden. Op deze stroken akkerland stonden de boerderijen van de families die het land bewerkten. Het woord “weer” of “where” in de Middeleeuwen betekende “de gezamenlijke boerderijen die tussen twee sloten gelegen zijn” of “een perceel dat door sloten is omgeven”. Het gaat in dit geval om de stroken veenland met de vele sloten die tussen de Koewijzend en de Blokdijk in liggen.

De naam “Blokker” is een samentrekking van “Blokweer”. Probeer de naam Blokweer maar eens verscheidene malen achter elkaar op te zeggen en je krijgt vanzelf de naam “Blokker”.

hoogstam boomgaard