Natuurpark Blokweer

Natuurpark Blokweer bestaat voor een deel uit weiden en een deel uit bos. Het bosgedeelte is met behulp van omwonenden in 2009 tot stand gekomen. Hun weerstand tegen geplande woningbouw op de plaats van het productiebos zorgde er voor dat het bos kon worden omgevormd tot een uniek natuurpark van 16 hectare.

De weiden in het park worden door Nederlandse landgeiten en Mergellandschapen begraasd. Een waterzuiverings- en waterbergingsproject verhogen de natuurwaarden van het gebied. Door het inkijkvenster in de Molshoop is het rijke onderwaterleven te bekijken. Het landschapsvenster op de bovenverdieping van het centrum geeft een mooi overzicht over het gebied. Natuurpark Blokweer heeft ook monumentale waarde. Er zijn delen van het oorspronkelijke kreekruggenlandschap en kadettenland te zien.

Het park wordt onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers tijdens de maandelijkse Landwerkdag. Hoe de natuur zich jaarlijks ontwikkelt, is te lezen in het document 'Natuurpark Blokweer in vier seizoenen'.

Het natuurpark bevat een bosgedeeltte van 10 hectare groot. Met zijn gevarieerde beplanting en doorkijkjes is het een ideale plek voor een aangename wandeling.
De naam Blokweer heeft te maken met het landschap van 1000 jaar geleden. In de vroege Middeleeuwen was West-Friesland een moerassig veengebied, begroeid met wilgen, elzen en berken.
Waterplanten en waterdieren zorgen samen voor helder en gezond water. Het ontwerp voor het waterzuiveringsproject de Rietkreek is samen met de bewoners van de naastgelegen woonwijk gemaakt.
In natuurpark Blokweer is het Boezelbos dé plek waar je lekker kunt ravotten en spelen. Je kunt er water pompen, klimmen, klauteren en zelfs je eigen verhaal spelen in het amfitheatertje.
Foto van Mieke en Martin (27)

Kreekrug

Bij MAK Blokweer ligt een oorspronkelijk stuk kreekrug en kadettenland dat van landschappelijke monumentale waarde is. De Noord-Hollandse kreekrug heeft een geschiedenis die duizenden jaren teruggaat.