Zoönosen

Ziekten die van dieren op mensen overgedragen kunnen worden, heten zoönosen. De meeste dierziekten zijn niet besmettelijk voor de mens. Er zijn in Nederland relatief weinig infectieziekten die mensen van dieren kunnen krijgen. Ook kinderboerderijen hebben hiermee te maken, bij contact met dieren bestaat een klein risico op besmetting met bijvoorbeeld Q-koorts. Daarom is zorgvuldige informatie over ziekten en hygiëne van groot belang en hecht het MAK eraan het publiek zo goed mogelijk voor te lichten. MAK Blokweer neemt alle maatregelen die nodig zijn zodat je de Kijkboerderij veilig kunt bezoeken.

Q-koorts

Een zoönose die veel in het nieuws is geweest, is de Q-koorts. Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie die vooral door geiten en schapen wordt overgedragen maar ook door andere dieren. Q-koorts geeft griepachtige verschijnselen bij mensen. Meestal verloopt de ziekte zonder of met milde symptomen, maar soms geeft het ernstige verschijnselen. De ziekte verspreidt zich met name tijdens het lammerseizoen (van februari tot mei) bij dieren die problemen hebben gehad tijdens het lammeren.

MAK Blokweer treft, evenals de gemeente en de beheerder van kinderboerderijen de Woid en de Waalrakkers, voorzorgsmaatregelen in verband met de Q-koorts. Drachtige schapen en geiten worden vier weken voor en vier weken na de bevalling afgezonderd van de bezoekers. Al onze geiten en schapen zijn geënt.

Als de beheerder van een kinderboerderij de genoemde maatregelen treft en er op die manier geen direct contact met besmette dieren mogelijk is, dan is het risico om Q-koorts op te lopen erg klein. De kans  om Q-koorts op te lopen op een kinderboerderij is volgens het LNV, het RIVM en de GGD zeer klein en vormt geen bedreiging voor de volksgezondheid.

Kans op besmetting verkleinen

  • Was je handen met zeep en veel water na contact met dieren
  • Was je handen vóór het eten en eet niet tussen de dieren
  • Eet geen voedsel dat op de grond is gevallen
  • Neem geen mest onder je schoenen mee naar huis (gebruik de schoenenborstel)
  • Let op dat kinderen niet aan de mest van de dieren zitten. Doen ze dit wel? Was dan hun handjes met water en zeep.
  • Zwangere vrouwen, hartpatienten en mensen met een verminderde weerstand wordt aangeraden om contact met geiten en schapen te vermijden (vooral tijdens het lammerseizoen).

Uiteraard vind je in en om de kijkboerderij ook informatie. Mocht je desondanks nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen: info@mak-blokweer.nl.