Boom cadeau

Op zoek naar een origineel cadeautje voor de feestdagen? Adopteer een fruitboom! Maak zelf een rondje door onze boomgaard en bepaal welke boom je wil, of laat ons aan de hand van jouw wensen een geschikte boom voor je uitzoeken.

Vervolgens komt er een bordje met de naam van de ontvanger op de boom te hangen en krijg je een certificaat toegestuurd om aan de gelukkige te geven. Met de adoptie van een boom draag je bij aan het beheer van onze boomgaard, en je plukt er natuurlijk zelf ook de vruchten van! De fruitbomen worden door ons gesnoeid, het gras in de boomgaard wordt gemaaid en de bomen worden beschermd voor de schapen en geiten. Het enige wat je zelf hoeft te doen is plukken en genieten! Meer informatie: https://mak-blokweer.nl/natuurpark.../adopteer-een-peer/

Landgeiten in de prijzen

Eind augustus elk jaar gaat het boerderijteam met een flink aantal vrijwilligers naar de landgeitenkeuring bij het Zuiderzee Museum in Enkhuizen. Zoals altijd voor de landgeitenkeuring wordt er vroeg verzameld op de locatie bij de kijkboerderij van MAK BLokweer. Eenmaal alle geiten ingeladen vertrekt de groep richting Enkhuizen. Dit jaar gaan in totaal 11 geiten mee. 1 oudere geit, 4 geiten van 1,5 jaar oud en 6 geitlammeren van dit jaar.

Op de plaats van bestemming aangekomen kijkt eerst een dierenarts of alle dieren gezond zijn, daarna worden de oudere dieren gemeten. Nog even door een poten-badje en lachen voor de foto.
De geiten staan vast aan een lang touw waar ze voorzien worden van een hapje en een drankje. Dan worden ze volgens schema opgeroepen. De MAK geiten vallen mooi in de prijzen. De geit lammeren worden nummer 1, 2 en 3 van de categorie geitlammeren. Maar ook onze 1,5 jarige geiten worden nummer 1, 2 en 3. Blij met het resultaat vertrekt de hele groep mensen en geiten na een mooie gezellige dag weer terug naar Blokker. Geiten snel weer de wei in, lekker ontspannen. Want ja, spannend was het wel.

Waarom een landgeitenkeuring?
Het is belangrijk om het ras in stand te houden. Een landgeit moet aan verschillende kenmerken voldoen wil het een goedgekeurde landgeit zijn. De keurmeesters kijken kritisch naar ieder dier om zo de populatie Nederlandse landgeiten zuiver te houden. Het is tenslotte een zeldzaam huisdierras ofwel levend erfgoed. Je zou bijvoorbeeld een landgeit kunnen kruisen met een bonte geit. Dan kan het lam er wel uitzien als een landgeit maar dat is het natuurlijk niet. Voor ons als fokker is het belangrijk om te weten of je mooie dieren hebt en een goed fokbeleid. Wij zijn enorm trots op onze mooie Landgeiten en blij dat we daarmee het ras goed in stand houden.

Roy de Moel
beheerder natuurpark en boerderij

landgeiten keuring 2022
processed-2d7146df-fb4e-48cf-9f66-2bed752ec986_jlQVdLoZ

Een schone buurt en kijken vanuit het heelal

Op vrijdag 23 september is de tweede editie van de Medemblikse Schooldag van de duurzaamheid van start gegaan! Dit jaar doen er 8 basisscholen mee aan dit bijzondere programma, waarin kinderen spelenderwijs leren over duurzaamheid en in het bijzonder de Junior Global Goals. Tijdens het programma zijn de kinderen vooral zelf aan de slag.

Aftrap
De kick-off start met een bijzondere video waarin wethouder Harry Nederpelt en onze educatie medewerker Charlotte Hömann de hoofdrol spelen. De scholen zijn aansluitend enthousiast aan de slag gegaan met een ‘Zwerfafval opruimactie’. Twee wethouders van de gemeente Medemblik helpen een handje mee. Wethouder Harry Nederpelt is aanwezig bij de Sint Nicolaasschool in Nibbixwoud en zijn collega-wethouder Yannick Nijsingh bij de Speelwagen in Wognum. Nadat zij de opruimactie officieel van start hebben laten gaan, trekken de kinderen er vol enthousiasme op uit met hun afvalgrijpers en vuilniszakken, bijgestaan door Zwerfie, de mascotte van de actie. Papier, plastic, lolly stokjes, tennisballen, zelfs een half opgemaakte rol ductape; de zakken vullen zich snel. Tot opgetogenheid van de leerlingen, maar of het nu zo’n goed teken is…

Ruimtereis
Eén van de andere activiteiten tijdens het weekprogramma is het maken van een ruimtereis in een mobiel planetarium. Een leerling noemt op het best raar te vinden om van een afstand naar de aarde te kijken. "Je ziet hoe wij daar staan. De aarde is vanuit de ruimte gezien heel klein". Het maakt de leerlingen ervan bewust dat "we goed voor de aarde moeten zorgen".

Later in de week volgen nog vele interessante activiteiten met o.a. gastlessen van HVC, er worden insectenhotels gemaakt, windmolens gebouwd, en sommige klassen mogen een kijkje nemen in het riool, samen met een medewerker van de gemeente Medemblik.

De Medeblikse Schooldag van de duurzaamheid is een samenwerking tussen de gemeente Medemblik, stichting Schooldag van de duurzaamheid en MAK Blokweer. Meer weten of het openingsfilmpje bekijken? Kijk op https://medemblik.schooldagvandeduurzaamheid.nl/

20220927_Sdvdd -Planetarium-wethouder Nederpelt
20220927_Sdvdd-Planetarium2

Nederland en de Klimaatcrisis

Nederland wordt geteisterd door heel veel crises: stikstofcrisis, wooncrisis, energiecrisis, koopkrachtcrisis, crisis schadeafhandeling gaswinning Groningen, crisis opvangasielzoekers, coronacrisis, klimaatcrisis. En dan is er ook nog een oorlog gaande in Oekraïne. Een aantal van de crises komt omdat onze regering meent dat de markt het probleem wel oplost, of dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. Maar bijvoorbeeld bij de klimaatcrisis tikt de tijd wel door en moet er echt iets gebeuren. In Glasgow 2021 en Parijs 2015 hebben we afgesproken dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad blijft. Om daaraan bij te dragen heeft Nederland zich vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% te verminderen. Maar dat gaat niet lukken met de huidige kabinetsplannen. Het Centraal Planbureau denkt dat hooguit ongeveer 40 tot in meest gunstige geval 50% reductie kan worden gerealiseerd. De klimaatdoelen voor 2030 blijven dus buiten beeld, en dat is slecht voor de opwarming. Eén van de oorzaken dat de CO2 uitstoot niet snel genoeg daalt, komt doordat kolencentrales weer op volle kracht mogen draaien om de verminderde gastoevoer uit Rusland door de oorlog in Oekraïne te compenseren. Maar dat is dus slecht voor het klimaat.
De Raad van State heeft gewaarschuwd dat het cruciaal is dat nu maatregelen worden genomen. Vooruitschuiven kan niet langer, want de effecten van de opwarming zijn zichtbaar. Kijk naar Pakistan waar recent door hevige regenval een derde van het land door overstromingen is getroffen, en oogsten verloren zijn gegaan. Of zie de hongersnood in Oost Afrika, of de bosbranden in Australië. Het is overduidelijk dat het klimaat verandert. Lokaal heviger regen, elders langer aanhoudende droogte waardoor oogsten mislukken en dus hongersnood ontstaat. De grootste problemen zijn er meestal in armere delen van de wereld, terwijl die landen het minst hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde maar het hardst worden getroffen. In internationaal verband is overigens een klimaatschadefonds opgericht, maar helaas Nederland doet nog steeds niet mee aan dit klimaatschadefonds. Hoe dan ook, uit een oogpunt van klimaatrechtvaardigheid moeten deze landen worden geholpen.
Tenslotte, ik begrijp zeker wel en ben het er ook volledig mee eens dat er iets moet gebeuren aan de koopkracht, want niet meer kunnen rondkomen is niet acceptabel. Veel huishoudens zakken door de ondergrens. Terecht dus dat zij worden ondersteund, maar wij mogen de mensen elders in de wereld niet vergeten. Klimaatrechtvaardigheid eist dat wij deze landen helpen en iets moeten doen, en niet uitstellen van maatregelen. Dus vertraag de klimaatdoelen 2030 niet want de gevolgen van te weinig actie tot op heden zijn: extreme hittegolven, overstromingen, natuurbranden, droogte. De tijd tikt door, het is urgent, maar is dat gevoel er voldoende in Den Haag? En wat kun je zelf doen? Juist: energiezuiniger worden. Samen kunnen we voorkomen dat de aarde opwarmt, en ja ook jouw bijdrage hoe klein ook helpt.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter

Prijsuitreiking Koggenlandse Schooldag van de duurzaamheid

Op zes Koggenlandse basisscholen werden op dinsdag 28 juni aan de leerlingen door gemeente Koggenland prijzen uitgereikt. De basisscholen hebben meegedaan aan de tweede editie van de Koggenlandse Schooldag van de duurzaamheid. In het speciaal voor kinderen gemaakte lesprogramma leerden de bovenbouwgroepen over duurzaamheid. De leerlingen hebben tijdens een activiteit hun ‘wereldwensen’ op speciale kaarten getekend, gekleurd en opgeschreven.

Een jury, bestaande uit afgevaardigden van gemeente Koggenland, waaronder wethouder Rosalien van Dolder en de kinderburgemeester, en medewerkers van de organisatie van het lesprogramma van Schooldag van de duurzaamheid, stichting MAK Blokweer en stichting Schooldag van de duurzaamheid, heeft alle ingezonden kaarten bekeken.

De meest creatieve en uitvoerbare kinderwens die de omgeving leuker, eerlijker of schoner maakt ging naar twee leerlingen. Van basisschool de Geert Holle school werd uit groep 4/5 Seth verrast dat zijn wens is uitgekomen. Zijn wens “dat elke deelnemende basisschool afvalgrijpers krijgt” werd werkelijkheid. Elke school heeft afvalgrijpers gekregen waar een klas lekker mee naar buiten kan om de buurt schoner te maken.

Bij basisschool de Sprankeling werd in groep 8 Lotus in het zonnetje gezet. Haar wens “meer bloemen voor de bijen en de vlinders” kan worden uitgevoerd. Het bloemenzaad dat elke school heeft gekregen kan gezaaid worden. De vlinders en bijen, maar ook de leerlingen, zullen uiteindelijk genieten van vrolijke bloemen. Gemeente Koggenland in samenwerking met MAK Blokweer reikte de prijzen uit aan alle zes de deelnemende basisscholen, en maakten zo alle leerlingen blij met deze prijzen. Deelnemen aan de Koggenlandse Schooldag van de duurzaamheid kan, alle basisscholen in gemeente Koggenland zijn uitgenodigd voor deelname in het nieuwe schooljaar.

prijsuitreiking-Sdvdd-Koggenland2022

Wat is jouw ecologische voetafdruk ?

In 1972, nu 50 jaar geleden, verscheen het rapport “Grenzen aan de Groei” van de Club van Rome. In Rio de Janeiro vond in 1992 de conferentie Earth Summit plaats. De Club van Rome en die conferentie in Rio waarschuwden al dat de bronnen van de aarde niet onuitputtelijk zijn en dat op de lange duur onze leefwijze een negatieve invloed zou hebben op klimaat, milieu en leefbaarheid van de aarde. We hebben er niet naar geluisterd en gingen door met het winnen en gebruiken van fossiele brandstoffen. Bij sommigen werden de ogen geopend door de documentaire “An inconvenient truth” van Al Gore uit 2006. Maar de echte bewustwording kwam pas in 2015 met het klimaatakkoord van Parijs. Toen werd afgesproken om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. Maar het ziet er naar uit dat we die 1,5 graad niet zullen halen, hopelijk blijft het onder de 2 graden? Als we eerder iets hadden gedaan dan hadden we nu geen klimaat en stikstofcrisis gehad.
Doen we wel ons best? De wereld draait nog altijd op fossiele brandstof en sinds Parijs is de uitstoot van broeikassen is zelfs gestegen. En er wordt nog altijd gezocht naar nieuwe olie- en gasbronnen. Ook het Nederlandse kabinet heeft vorige maand nog groen licht gegeven voor gasboringen in de Noordzee. We putten de aarde uit, en de gevolgen van te weinig actie tot op heden zijn: extreme hittegolven, overstromingen, natuurbranden, droogte. En dat alles omdat onze leefwijze meer vraagt van de aarde dan deze kan leveren. Onze ecologische voetafdruk is te groot.

De ecologische voetafdruk geeft aan wat de impact van jou of een land is op het milieu en de aarde. Maar wat is een ecologische voetafdruk nu precies? Simpel gezegd: de oppervlakte van de aarde die jij nodig hebt om te kunnen leven. De ruimte die nodig is voor de hoeveelheid stroom die je verbruikt, voedsel dat je consumeert en afval dat verwerkt moet worden. Het uitgangspunt is dat elke consumptie omgerekend kan worden in een oppervlakte die voor de productie ervan nodig is, uitgedrukt in hectares. Dat maakt het mogelijk om de milieu-impact van verschillend consumptiegedrag (leefstijlen) of van verschillende bevolkingsgroepen (landen) met elkaar te vergelijken. Het spreekt voor zich dat een gemiddelde Europeaan een grotere ecologische voetafdruk heeft dan iemand die in Afrika woont. De voetafdruk van een gemiddelde Nederlander is 5 à 6 hectare.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat als alle bruikbare ruimte op aarde verdeeld wordt over alle mensen en de natuur voldoende ruimte krijgt om zichzelf te herstellen, dan zou elke bewoner gemiddeld recht hebben op 1,8 hectare, ongeveer 3 voetbalvelden. Dit heet het Eerlijke Aarde aandeel. Op dit moment verbruiken we wereldwijd 2,7 hectare per persoon. Dat is dus meer dan de 1,8 hectare die de aarde aan kan. We verbruiken dus de aarde, en hoe komt dat dus: we rijden auto, vliegen, kopen een paar sneakers, of grillen biefstuk.
Wat is jouw impact, jouw voetafdruk, ligt die rond het gemiddelde of lager? Doe de test op de website van het Wereld Natuur Fonds: https://voetafdruktest.wwf.nl. Geef aan hoe jij leeft, hoe je eet, hoe jij jezelf verplaatst en hoe vaak en hoe ver je op vakantie gaat. Ontdek welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op de aarde. En je voetafdruk verminderen: ga minder vliegen, beperk het autogebruik, eet niet teveel vlees, beperk en recycle afval, vermijd producten met teveel plastic. Samen kunnen we werken aan een ecologisch houdbare samenleving.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter

nature-g6b581ac83_1920

Expeditie Duurzaam van start

Expeditie Duurzaam gaat verder! Dit bijzondere doe-programma over duurzaamheid voor basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 is op vrijdag 18 maart afgetrapt met de 4e editie van de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid. Ook wethouder Samir Bashara deed mee op basisschool IKC de Klimop. Daar ging hij in gesprek met de leerlingen en deed mee bij de activiteiten 'Mijn Wereldwens' en 'Zeker Weten, Lekker Eten'.

De kern van het programma is dat kinderen spelenderwijs leren wat duurzaamheid betekent en hoe zij zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan een leukere, eerlijkere en schonere wereld.

Kick-off
De dag begint met het kijken naar de film ‘De 7 Wereldwensen van Sem&Saar’. In die film neemt weerman Reinier van den Berg de kinderen mee om vanuit de ruimte naar de aarde te kijken. Met mooie beelden en muziek zien en horen zij wat duurzaamheid betekent voor de aarde, voor hun buurt en natuurlijk voor henzelf. Ook leren de kinderen over gezonde voeding en gezondheid met het ‘Zeker Weten Lekker Eten spel’ en gaan ze aan de slag met hun eigen wereldwensen.

Expeditie  Duurzaam
Na de kick-off gaan de leerlingen van elke deelnemende basisschool op Expeditie Duurzaam. Dit is een op maat gemaakt weekprogramma over de thema’s voeding, afval en energie met gastlessen en activiteiten. Voordat de scholen starten met de expeditie hebben de leerlingen een nulmeting gedaan. Wat weten kinderen al over duurzaamheid?

Bij basisschool CBS de Rank hebben de leerlingen al goed door wat duurzaamheid betekent. De leerlingen in de bovenbouwgroepen doen al voor het vierde jaar mee aan de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid. Leerlingen benoemen  enthousiast welke doe-activiteiten ze in de voorgaande schooljaren deden, zoals water zuiveren, een kijkje nemen via de put in het riool of onderzoeken wat er gebeurt met ons afval en bij een echte vuilniswagen bekijken hoe deze werkt. Of juist dieren blij maken met een maaltijd voor vogels, vogels spotten of een insectenhotel bouwen. Ze raken hierover niet uitgepraat met elkaar. Maar ze zijn zich ook bewust van hun eigen rol als je bijvoorbeeld afval op de juiste wijze scheidt, dan kun je het recyclen tot een nieuw product. Als je korter gaat douchen gebruik je minder water en zwerfafval, dat hoort gewoon in de prullenbak! Dit zijn dan ook een aantal “Wereldwensen” die de leerlingen tijdens de kick-off hebben genoteerd. Wensen om de wereld met elkaar duurzamer te krijgen.

Junior Global Goals
Het gehele programma staat in het teken van 7 Junior Global Goals, die zijn afgeleid van de door de Verenigde Naties opgestelde 17 Sustainable Development Goals (SDGs). De Junior Global Goals zijn geformuleerd op initiatief van stichting Schooldag van de duurzaamheid, zodat ook kinderen kunnen begrijpen waar de SDGs over gaan.

Meer informatie
Wil je meer weten over de deelnemende scholen en de Junior Global Goals? Zie www.hoorn.schooldagvandeduurzaamheid.nl.

Expeditie Duurzaam met de Hoornse Schooldag van de Duurzaamheid is een samenwerking van Stichting Schooldag van de duurzaamheid en Stichting MAK Blokweer, in opdracht van gemeente Hoorn. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Blauwe Schuit en Eneco.

kwartet voeding

Lente, vrede en duurzaamheid

De lente is aangebroken; afhankelijk van het jaar is dat op 20 of 21 maart. Die datum heeft te maken met het feit dat een jaar niet precies 365 dagen telt, maar 365,25. Vandaar ook het schrikkeljaar. Het lijkt er overigens op dat de natuur steeds vroeger lenteachtig wordt. Dit jaar loopt de natuur een maand voor. Gaat dat betekenen dat in de toekomst het begin van de lente op de kalender ook verschuift naar een datum in februari? Nee, want die datum van 20/21 maart heeft te maken met de astronomische seizoenen, anders gezegd: de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Overigens heb je ook nog de meteorologische lente die begint op 1 maart. Weerkundigen hebben ooit afgesproken dat het makkelijker is om aan het begin van de maand te beginnen in plaats van dat gedoe halverwege de maand maart.

Goed, de lente is dus begonnen, de natuur loopt uit, alle dieren komen tot leven. Wij zagen ook uit naar het voorjaar. Alles weer normaal, maar daar dacht een zekere Poetin anders over. Hij meende een broedervolk te moeten helpen en begon een oorlog. Afgelopen dagen moest ik vaak denken aan het lied “Over de muur” uit 1983 geschreven door Klein Orkest. Twee coupletten daaruit luiden:

Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan
Ach wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is hij waard
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard

En alleen de vogels vliegen van Oost naar West Berlijn
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten
Over de muur, over het ijzeren gordijn
Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn

Wat maken wij mensen er toch een rommeltje van. Het werpt ons terug in de tijd, want weer vrede realiseren zal tijdelijk zwaarder wegen dan duurzaamheid en klimaatverandering. Dat is de prijs die we moeten betalen. Maar we mogen onze idealen niet uit het oog verliezen, want duurzaamheid is niet alleen zorgen voor de aarde waarop we leven, maar ook in vrede met elkaar leven, en zorgen voor elkaar. De natuur kan ook wreed zijn, maar die zorgt wel voor een balans, voor evenwicht. We moeten terug naar een wereld waar mens, natuur, klimaat en welvaart met elkaar in balans zijn. Dat is onze toekomst!!

Namens het bestuur

Henk Verheij, voorzitter

2e editie Koggenlandse Schooldag van de duurzaamheid

Wethouder duurzaamheid Rosalien van Dolder was tijdens de kick-off van de Koggenlandse Schooldag van de duurzaamheid aanwezig bij basisschool Geert Holle in Berkhout. Samen met leerlingen uit groep 1 en 2 ging zij aan de slag om zwerfafval op te ruimen.

Via een videoboodschap sprak zij alle deelnemende leerlingen toe. Zij wenst hen veel plezier bij dit bijzondere duurzaamheidsprogramma en nodigt hen uit om extra hun best te doen bij de workshop ‘Mijn Wereldwens’. De gemeente zal de meest creatieve en haalbare wens daadwerkelijk in vervulling laten gaan!

In de weken na de kick-off zullen er uiteenlopende activiteiten met het thema duurzaamheid worden gedaan op de Koggenlandse scholen. Leerlingen maken met dit spetterende activiteitenprogramma kennis met de Junior Global Goals en leren hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een gezonde en schone wereld.

Interview met kinderburgemeester Amber
Amber is kinderburgemeester van de gemeente Koggenland. Haar school doet ook mee met de Schooldag van de duurzaamheid. Educatie medewerker Charlotte van MAK Blokweer interviewde haar over onder andere de activiteit Mijn Wereldwens.

Schooldag van de duurzaamheid 2022-2023

Als school ook meedoen met de Schooldag van de duurzaamheid? MAK Blokweer organiseert samen met de stichting Schooldag van de duurzaamheid deze leerzame en leuke activiteitenweek komend schooljaar ook in de gemeente Hoorn, en de gemeente Medemblik. Scholen uit deze gemeenten kunnen voor meer informatie en aanmelden contact opnemen met onze afdeling educatie nme.projecten@mak-blokweer.nl.

Sdvdd Koggenland-MAKBlokweer
Leerlingen van basisschool de Ark ruimen het schoolplein op van zwerfafval tijdens de kick-off Koggenlandse Schooldag van de duurzaamheid.

Lammetjes namenwedstrijd

Het is weer zover! Begin april zullen de eerste lammetjes geboren worden. Weet jij voor onze lammetjes een leuke naam? De landgeiten behoren tot stamboekvee en daarom moet hun naam dit jaar met de letter B beginnen.

Hoe doe je mee?
Haal bij de balie in het bezoekerscentrum een formulier en vul daar jouw zelf verzonnen naam in. Als jouw naam gekozen wordt, dan krijgt het pasgeboren lammetje die naam. Wij sturen je dan een mail met een foto van het pasgeboren lammetje en je mag natuurlijk op kraambezoek bij het lammetje.

Wij vragen 1 euro bijdrage voor het meedoen aan de namenwedstrijd. Hiermee ondersteun je onze kijkboerderij. Per ingevuld formulier mag er 1 naam worden ingezonden. Wie weet, huppelt er straks een lammetje met de door jou verzonnen naam door de wei!

Hou er rekening mee dat we op termijn niet alle dieren kunnen aanhouden, hiermee houden we de kuddes gezond en vitaal.

Je kunt ook digitaal meedoen via het formulier op deze website. Voor het digitaal inzenden van een lammetjesnaam vragen we 2 euro bijdrage. Dit heeft te maken met extra administratiekosten.

a1d3cbcd-5cde-4552-a9d8-053ed2df7b60