Het laatste nieuws

Rabobank Club Support

🐐 Stem voor nieuwe schuilhokken voor onze geiten!
Ben jij lid van de Rabobank en draag je MAK en de dieren een warm hart toe? Stem dan op MAK Blokweer bij de Rabobank Club Support! Onze landgeiten zitten te springen om nieuwe, veilige en droge onderkomens in de wei.
Help je mee met stemmen? Hier vind je alle info en je kunt direct stemmen: https://bit.ly/2WH5siD
Je mag zelfs op 3 clubs stemmen, dus naast jouw stem voor MAK Blokweer kun je nog 2 andere clubs supporten! Goed toch?
geiten-rietkreek

Groene oases en woningbouw

Veel, heel veel woningen zijn er nodig om de huidige woningnood op te lossen.

Ook Hoorn heeft plannen en dat is goed, zie bijvoorbeeld de concept visie ‘Hoornse Hoogte: een visie op stedelijke groei en hoogbouw’ waarin de gemeente richting geeft aan hoe en waar de stad in de toekomst kan gaan groeien (te downloaden op de gemeentelijke website). Los even van het feit of je voor of tegen hoogbouw bent, het is een mogelijkheid om woningen te realiseren, maar het zijn plannen voor de wat verdere toekomst. Actueler is de bouw van woningen in de Rozenbuurt in Zwaag, en waarschijnlijk op de locatie van de oude gevangenis de Glasbak die vanaf oktober wordt gesloopt. Maar naar wij recent hebben begrepen is Manege De Eenhoorn verkocht aan een projectontwikkelaar. Moeten wij rekening gaan houden met woningen op die locatie? Op dit moment is niet bekend welke ontwikkelingen in de toekomst daar zullen plaats vinden. Maar zeker is dat als er woningen moeten komen, het bestemmingsplan gewijzigd moet worden.

De percelen van de manege grenzen aan het gebied dat het MAK in beheer heeft en dat is onderdeel van het Natuurpark Blokweer. Dit geldt ook voor de Kloostertuin dat eveneens deel uitmaakt van het Natuurpark. Het is niet ondenkbaar dat het gebied een andere functie krijgt, maar als MAK achten wij het van groot belang dat welke functie het ook wordt, deze passend is bij het unieke karakter dat het gebied nu heeft. Dat karakter kan worden geschetst als een open weide met boomgaard en vrije zichtlijnen van Westerblokker tot Koewijzend. Dat houdt in dat niet elke functie wenselijk is, en eigenlijk wat ons betreft woningbouw dus niet. Beter is het om het gebied van de manege onder te brengen bij het Natuurpark zoals elders is gesuggereerd. Vergroten dus van de natuur want dat is goed voor de leefbaarheid. De groene oase die Natuurpark Blokweer nu is, wordt daarmee versterkt. En voor de volledigheid: ter plaatse zijn ook aanwezig de restanten van een historisch belangrijke Kreekrug.

En dan nog even onze rol en die van omwonenden in het proces over de ruimtelijke invulling van het betreffende gebied. Dit moet niet worden overgelaten aan private organisaties zoals projectontwikkelaars zoals wordt voorgesteld in de nieuwe omgevingswet. Nee, de gemeente moet het voortouw nemen; zij gaan over het grotere plaatje.

Tenslotte, Natuurpark Blokweer is ruim 10 jaar geleden ontstaan door de inzet van betrokken buurtbewoners waarmee is voorkomen dat er woningen werden gebouwd. Aantasting van deze groene oase in het centrum van Hoorn door woningen te bouwen, ook al is er sprake van woningnood, is in onze optiek niet wenselijk.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter

 

Helpende handen gezocht

Heb je twee rechterhanden, werk je graag in de buitenlucht of hou je van het schrijven van teksten? Zet je talenten dan in voor een maatschappelijke organisatie! Voor verschillende functies zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Met name een timmerman, (ecologische) tuinier en een ondersteunend medewerker zijn op korte termijn erg welkom.

MAK Blokweer biedt een centraal gelegen groene werkplek en een gezellig team collega’s midden in het groen. Je kunt werkervaring opdoen, je talenten ontwikkelen of juist jouw brede kennis en ervaring inzetten. Ook ben je WA- en ongevallenverzekerd. Ben je benieuwd op welk terrein je de handen uit de mouwen kunt komen steken? Bekijk alle openstaande vacatures bij MAK Blokweer.

Vrijwilligerswerk MAK 3

Design en hergebruik bij tentoonstelling MAK

Op 18 juni werd de langverwachte kers op de taart van de nieuwe tentoonstelling ‘West-Friezen, land en water’ in ons bezoekerscentrum geplaatst. Leerlingen Design en Decoratie van Atlas College SG Newton plaatsten hun - van gerecyclede materialen - zelf ontworpen en gemaakte tafel. De tentoonstelling werd officieel geopend door wethouder Samir Bashara van de gemeente Hoorn samen met de leerlingen.

Van lantaarnpaal naar paddenstoel
Afgedankte stoelen, oude steigerplanken en zelfs lantaarnpalen, niets was de leerlingen te gek bij het ontwerpen van een grote tafel voor multifuncioneel gebruik. Sinds november werkten zij samen met hun docenten Ronald de Roo en Johan Klouwer aan een tafel met stoelen gemaakt uit afval en gebruikte materialen. MAK Blokweer vroeg een tafel te ontwerpen van gebruikte materialen en wilde in het midden van de tafel een vitrine om vondsten in te kunnen tonen. Met de tentoonstelling wil MAK Blokweer vanuit het perspectief van de cultuurhistorie van West-Friesland, bezoekers informeren en inspireren over onder andere duurzaam wonen, werken en tuinieren. Hergebruik van materialen hoort hierbij. De tafel en stoelen zijn een uniek onderdeel van de tentoonstelling en nodigen uit tot onderzoek.

De leerlingen presenteerden de eigenzinnige tafel aan wethouder Samir Bashara en vertelden over hun werkwijze. De oude lantaarnpalen deden ooit dienst bij de fietsenstalling van SG Newton en werden omgetoverd tot reuze paddenstoelen en in de tafel geplaatst. Dierensporen op de tafel leiden naar informatie en een vitrine waarin natuurvondsten getoond worden.

presentatie SG Newton
opening tentoonstelling-MAK Blokweer

voor jong en oud
MAK Blokweer geeft hiermee het startsein aan bezoekers om de tentoonstelling te komen bekijken. Het is een belevenis voor ogen, oren, handen en verstand over het ontstaan, heden en de toekomst van het West-Friese landschap. Zo zie je bij een grote wateranimatie de rol van waterbeheerders, in West-Friesland het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat zorgt voor voldoende en schoon water. Door aan een wiel te draaien, kun je als bezoeker vanaf het jaar 1000 tot nu zelf de polder droogmalen. Bezoekers kunnen luisteren naar verhalen van de bewoners uit de prehistorie en het middeleeuwse West-Friesland, leren over hun ambachten en een hilarisch kloosterverhaal beluisteren.
Kleine bezoekertjes halen hun hart op in de vernieuwde mollengang die is verrijkt met een heuse Nachtsafari. Al kruipend beleven zij het dierenleven onder de grond en in de nacht.
Met het heden en toekomstonderdeel van de tentoonstelling en een grote expositiewand wordt inspiratie geboden voor een groene en duurzame leefstijl. Bezoekers kunnen plaatsnemen aan de grote tafel, die zelf een voorbeeld is van hergebruik en ontworpen en gemaakt door de leerlingen van SG Newton, uitkijken over het landschap en inspiratie opdoen voor hun eigen woonomgeving.

Kennis maken met de nieuwe tentoonstelling? Bekijk hier de video!

 

Duurzame toekomst-tentoonstelling MAK Blokweer
Wateranimatie-MAK Blokweer
IMG_8655
IMG_8603

Een wereld in balans

Aan alles komt een eind, ja zelfs aan de corona pandemie. De vaccinaties helpen ons er vanaf. Nog even, we zijn er bijna. Over een paar weken zijn we af van alle belemmeringen in ons leven. Ja, wij wel in de westerse wereld, maar helaas door ons westerse egoïsme nog niet in Afrika, Azië, Zuid-Amerika. Laten we daarom niet te hard van stapel lopen. Het virus kan zomaar weer de kop opsteken. De verleiding is groot weer terug te gaan naar de tijd van voor corona: massatoerisme, overconsumptie, roofbouw op de aarde. Kunnen we niet gewoon thuisblijven: op vakantie in eigen land, minder vliegen, minder vlees eten. De Franse filosoof Blaise Pascal schreef in de 17e eeuw: “Alle ellende in de wereld wordt veroorzaakt doordat mensen niet rustig in hun huiskamer kunnen blijven zitten.” Nog al een uitspraak, maar ja er zit wel wat in want er is dat verlangen naar het verre, het vreemde, de wijde wereld, naar contact met anderen.

De corona pandemie heeft ons hopelijk geleerd dat er een balans moet komen tussen ons mensen en ons omgaan met de aarde. Zeker, je hoeft niet in je huiskamer te blijven zitten, je mag de wijde wereld intrekken; je mag ook best vlees eten, maar niet elke dag. We moeten naar een beter normaal, niet meer naar een wereld van zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk, en zo snel mogelijk. Want dat leidt tot meer CO2 uitstoot, grotere stikstof problemen en meer opwarming van de aarde. We moeten dus niet terug naar het oude normaal. Nee, we moeten terug naar een wereld waar mens, natuur, klimaat en welvaart met elkaar in balans zijn. Dat is onze toekomst!!

 

Namens het bestuur

Henk Verheij, voorzitter

Naar een beter normaal

De coronacrises maakt duidelijk dat onze samenleving tegen grenzen oploopt. We zijn kwetsbaar. Een virus heeft grote beperkingen opgelegd aan ons sociale en economische leven. We kunnen niet op deze wijze doorgaan. Terug naar het oude normaal als we allemaal gevaccineerd zijn is niet de weg. We moeten naar een beter normaal, waar niet alleen aandacht is voor de economie maar ook voor welzijn, voor duurzaamheid, klimaat. Het draait niet alleen om geld. Wat dat betreft zou het goed zijn als een BNW (Bruto Nationaal Welzijn) index zou worden ingevoerd. Die zegt iets over ons welzijn, duurzaamheid, kwaliteit van leven, cultuur, etc. Nu kennen we alleen het BNP (Bruto Nationaal Product) dat uitsluitend is gebaseerd op de economische waarde van producten en daarmee iets zegt over onze welvaart, niet over ons welzijn. Invoeren van het BNW, Nieuw-Zeeland en Bhutan zijn ons al voorgegaan, betekent dat we ook echt aandacht moeten geven aan duurzaamheid, klimaat, natuur.

Op 22 april is het de Dag van de Aarde. Een moment om stil te staan bij de roofbouw op onze aarde: ontbossing, winning grondstoffen, opwarming. Wist u trouwens dat de Zweedse Nobelprijswinnaar Arrhenius al in 1896 tijdens de industriële revolutie ontdekte dat een hoger CO2 niveau in de atmosfeer zorgt voor opwarming en dus voor klimaatverandering? Ja, de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen zijn dus al heel lang bekend. En pandemieën zoals nu de coronacrises door het covid-19 virus, staan niet op zichzelf. Het houdt verband met onze leefwijze, klimaatverandering, trek naar de stad, internationaal reizen, grootschalige landbouw en veeteelt. Virussen zullen daardoor steeds vaker overspringen van dier naar mens, met als gevolg pandemieën.

Kortom, verandering is noodzakelijk en urgent. Waarom dan terug naar het oude normaal? Nu hebben we de kans over te stappen naar een beter normaal met aandacht voor ons welzijn, duurzaamheid, kwaliteit van leven, klimaat. Naar een toekomst die gezonder, welvarender, veiliger, groener en duurzamer is. Het strookt met de visie van MAK Blokweer: “Wij zien een wereld voor ons met mensen die verbonden en betrokken zijn met hun natuurlijke omgeving, die zich bewust zijn van de consequenties van hun gedrag op natuur, milieu en landschap en daarnaar handelen.” Op naar een beter normaal!!!

Namens het bestuur

Henk Verheij, voorzitter

 

De onderste steen boven!

Met een heuse Schoolplein Safari voor leerlingen van 6 basisscholen werd door wethouder Bijman van de gemeente Koggenland de eerste Koggenlandse Schooldag van de duurzaamheid afgetrapt. Met een vooraf opgenomen film liet hij de leerlingen kennis maken met de Junior Global Goals, die vormgegeven zijn in een schijf van 7: ‘Gezond&Happy, Beter Benutten, Schone Energie, Schone Natuur, Gezonde Bron, Alles Rond, Goed met Geld’.

Daarna brachten de leerlingen de biodiversiteit van het schoolplein in kaart, deden ze onderzoek naar wat er nog groener kan op het schoolplein en maakten hier een ontwerp van. Het beste ontwerp van het gedroomde groene schoolplein wordt beloond met een leuke prijs. Binnenkort wordt de prijswinnende school bekend gemaakt.

Junior Global Goals
In de week na de kick-off gonsde het in en rond de scholen van de spetterende activiteiten, leerlingen werkten met de Junior Global Goals en leerden van alles over duurzaamheid en hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan een schonere wereld. Wat komt er bijvoorbeeld kijken bij het maken van een t-shirt, is het dak van de school geschikt voor zonne-panelen, hoe groen kun je de omgeving maken en wat draagt dit bij aan je gezondheid en de natuur, hoe maak je water schoon en voor wie is dit belangrijk? Weerman Reinier van den Berg nam de leerlingen in een film mee op reis in het heelal, om de aarde vanuit daar te bekijken en te zien wat duurzaamheid vanuit hun eigen huis kan betekenen voor de aarde.

Schooldag van de duurzaamheid 2021-2022

Als school ook meedoen met de Schooldag van de duurzaamheid? MAK Blokweer organiseert samen met de stichting Schooldag van de duurzaamheid deze leerzame en leuke activiteitenweek komend schooljaar in de gemeente Hoorn en de gemeente Medemblik. Scholen uit deze gemeenten kunnen voor meer informatie en aanmelden contact opnemen met onze afdeling educatie nme.projecten@mak-blokweer.nl.

Foto 1-landscape

West-Friezen, land en water!

Kennis maken met de nieuwe tentoonstelling? Bekijk hier de video!

Kruip in de huid van monniken, archeologen en pioniers uit lang vervlogen tijden en ontdek hoe het landschap van West-Friesland is ontstaan. De ooit zo woeste natuur van West-Friesland, in een steeds veranderende verhouding met het omringende water, is in de loop der eeuwen getemd. De mens heeft het in een cultuurlandschap veranderd. In natuurpark Blokweer wordt iets van de wilde en vrije diversiteit van vroeger weer tot leven gewekt. Op de nieuwe tentoonstelling 'West-Friezen, land en water' ontdek je als bezoeker een doorsnede van de huidige stand van het landschap van West-Friesland, en de Blokweer in het bijzonder: welke soorten komen hier voor, en hoe blijft al dit leven met elkaar in balans? Minstens zo veel aandacht is er voor het ontstaan van het landschap met zijn kenmerkende kreekrug en kadettenland, de mensen die er leefden, en hoe het landschap er in de toekomst misschien uit zal zien.

Interactief en inspirerend

Beleef bij een grote animiatie de rol van waterbeheerder - in West-Friesland het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat zorgt voor veilig, schoon en voldoende water - waarbij je als bezoeker vanaf het jaar 1000 tot nu zelf de polder droogmaalt . Of luister naar de verhalen van de bewoners uit de prehistorie en het middeleeuwse West-Friesland, leer over hun ambachten en hoor een hilarisch kloosterverhaal. Maak daarna kennis met ideeën over de toekomst, neem plaats aan een tafel gemaakt van afval - gemaakt door leerlingen design en ontwerp van het Atlas College SG Newton  - en laat je inspireren!

Mollengang en Nachtsafari
Kleine bezoekertjes kunnen hun hart ophalen in de vernieuwde mollengang die is verrijkt met een heuse Nachtsafari! Al kruipend beleven zij het dierenleven onder de grond en in de nacht.

Samenwerking

De nieuwe tentoonstelling - concept en ontwerp: Rozemond Tentoonstellingen - heeft MAK Blokweer enkel en alleen kunnen realiseren met de niet aflatende inzet van onze technische vrijwilligers en een aantal onmisbare fondsen en sponsors. Ook de samenwerking met regionale organisaties - Archeologie West-Friesland, Clean2Anywhere, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Het Stoommachine museum, Zuiderzeemuseum, de Boerderijenstichting, Recreatieschap West-Friesland en de beeldbanken van West-Fries archief, Vereniging Oud Hoorn, Nationaal Archief en Noord-Hollands Archief- is onmisbaar geweest. Zij stelden informatie, beeldmateriaal en historische objecten beschikbaar.

Veel dank aan onze sponsors en fondsen:
Ooms Bouw & Ontwikkeling, die afgelopen voorjaar een ware reddende engel in nood was door de benodigde verlichting te sponsoren. De gemeente Hoorn, die zowel financieel als in natura heeft bijgedragen aan de noodzakelijke (gebouw) technische aanpassingen. Stichting Zabawas , Fonds NME , Stichting Het Glaswerk , Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Prins Bernhard Cultuurfonds voor hun financiële bijdrage, meedenken en hun flexibiliteit in dit bizarre jaar waarin alles onzeker is. De Toekomstgroep, Het Schilderpaleis en GP Groot voor hun ondersteuning in natura bij het schilderwerk en sloopwerk. Rabobank Clubsupport maakte de extra materialen voor de Nachtsafari mogelijk en Voor een mooie stad zorgde voor de vindbaarheid van het project via hun mediakanalen. Andere Koek Producties maakte het promotiefilmpje, zodat publiek online kennis kan maken met de tentoonstelling.

Fonds Zabawas
Fonds NME
Gemeente Hoorn
Ooms Bouw & Ontwikkeling
sponsor-hhnk
Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Schilderpaleis
Andere Koek producties
GP Groot
Voor een mooie stad

2020, een uniek jaar

In mijn bijdrage eind 2019 schreef ik “In 2020 gaan we “gewoon” verder met het bevorderen van milieubewustwording en duurzaamheid.” Nou daar is minder van gekomen dan we voor ogen hadden. Een virus zat ons dwars, en zorgde voor een bizar jaar.

Ik loop nu zo’n 40 jaar mee als vrijwillig bestuurder in allerlei organisaties, maar een jaar als 2020 is het meest vreemde jaar. Niet fysiek bijeen kunnen komen, evenementen moeten afzeggen, inkomsten derven, et cetera. Wie had dat gedacht begin 2020. Het is geen “gewoon” jaar geweest. Voor MAK Blokweer is contact met scholen voor lessen basiseducatie essentieel. Dat is grotendeels weggevallen, de prioriteit bij scholen lag, heel begrijpelijk ergens anders. Ook onze evenementen, zoals lentefeest, nacht van de nacht, de biomarkt zijn volledig gecanceld of digitaal geweest. Gelukkig konden via internet sommige activiteiten toch doorgang vinden. Ik ben daarom optimistisch over 2021, jazeker, al zullen sommige zaken  anders worden. We zullen het virus overwinnen en teruggaan naar het oude “normaal”. Dan kunnen we verder met het duurzamer maken van onze aarde, en dat is hard nodig. MAK Blokweer zal zich daar zoals u van ons gewend bent, binnen West-Friesland met al onze middelen en menskracht voor inzetten. U kunt op ons rekenen. Kom langs en bezoek ons Natuurpark, onze boerderij of de nieuwe tentoonstellingsruimte. Samen maken we de wereld duurzamer. Het bestuur bedankt alle medewerkers, sponsoren, gemeente, vrienden, donateurs, en fondsen voor hun inzet en steun. Wij wensen allen een “gewoon”, gezond en groen 2021.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter

Winterlouwtje

Het is een lief boompje; het winterlouwtje. Oktober is een mooie maand om weer eens goed naar alle soorten fruit te kijken in de adoptieboomgaard. Gewapend met een plattegrond waar de namen op staan van al die super ouderwetse fruitrassen is het voor mij elk jaar weer een bron van verbazing. Waar komen al die soorten toch vandaan?

Als je thuis op internet de eigenschappen van de fruitsoorten apart opzoekt, valt het op dat er zo veel stoofperen en stoofappels zijn. Het zijn soorten die in de kelder of in de schuur goed bewaarbaar zijn en die na korte of langere tijd koken pas eetbaar zijn. Ergens wel logisch omdat er vroeger geen koelcellen waren om handappels lang te bewaren. Je kan nu dankzij allerlei slimme bewaartechnieken, en niet te vergeten de import uit andere landen, het hele jaar door handappels kopen. Vroeger was er alleen het stooffruit uit de schuur.

Het winterlouwtje is een stoofpeertje. De boom die met zijn belagers op de foto staat, hangt vol met kleine winterlouwtjes. De naam wijst op de maand januari; de louwmaand. Volgens het alleswetende net is de peer dan pas goed te stoven.