Wij zijn weer open!

Gelukkig zijn wij weer open en hebben we vele van jullie alweer mogen ontvangen! Tot vrijdag 25 januari is een QR check in het bezoekerscentrum met MAK café en tentoonstelling nog verplicht en zijn de dieren van de Kijkboerderij buiten te bewonderen. Houd daar rekening mee als je ons bezoekt.

Vanaf vrijdag 25 februari 2022 kun je MAK Blokweer zoals vanouds komen bezoeken.  Een QR check is dan niet meer nodig en ook is de Kijkboerderij dan weer geopend. Wij zijn ontzettend blij om onze deuren weer wijd open te kunnen zetten voor iedereen!

Om onze locatie ook voor kwetsbare mensen toegankelijk te houden vragen wij je vriendelijk om rekening te houden met afstand houden tot andere bezoekers. Een mondkapje dragen is niet verplicht of noodzakelijk maar mocht het binnen erg druk zijn, dan is het advies om dit wel te doen. Denk om elkaar en geniet van alle activiteiten en de natuur!

Hygiëne en veiligheid
De gezondheid van onze bezoekers, vrijwilligers en vaste medewerkers zijn van het grootste belang. Op het terrein en in het bezoekerscentrum zijn desinfectiematerialen aanwezig. Onze medewerkers werken met een hygiëne protocol. De ventilatie in onze gebouwen is goed en gecontroleerd.

De gestelde basismaatregelen vanuit Rijksoverheid worden door onze medewerkers nauwgezet toegepast. Ben je verkouden, heb je keelpijn of koorts? Blijf dan thuis en kom een andere keer.

Steun MAK Blokweer
Door de coronacrisis mist MAK Blokweer veel inkomsten die hard nodig zijn. Steun ons en word vriend van MAK! Als welkomstcadeau ontvang je het boekje 'Het park lacht'.
Of doe één van onze buitenactiviteiten, je vindt ze in de agenda en op de activiteitenpagina.

Woeste willem en consorten

In het voorjaar verwachten we bij MAK Blokweer weer geit- en schaaplammetjes op de Kijkboerderij. Een schaap is ongeveer 5 maanden min 5 dagen drachtig ( zwanger ), een geit ongeveer 5 maanden plus 5 dagen. Om eind maart begin april lammetjes te krijgen, moeten de schapen en geiten begin november gedekt worden. Ook dit jaar is het weer gelukt om mooie en geschikte rammen en een goede bok te vinden.

Doordat MAK Blokweer zeldzame huisdierrassen houdt wordt er op specifieke punten gelet. Het inteelt percentage moet zo laag mogelijk blijven, dit wordt door de boerderijbeheerder met een tool berekend. Daarnaast kijkt hij naar uiterlijke punten. Er is dit jaar gekozen voor een grotere bok omdat we willen dat de landgeiten wat hoger (groter) worden. Hieronder zie je op de bovenste foto de bok Woeste Willem. Achter het witte schaap staat onze mergellandram Jacco. En nieuw dit jaar zijn de zwartblessen, ook zij verwachten mooie lammeren. Het linker zwartbles-schaap op de foto is de ram en dus de vader van de toekomstige lammetjes.
Vanaf 27 maart verwachten wij de eerste lammeren. Nu maar geduld hebben!

Ook in 2022 organiseert MAK Blokweer een namenwedstrijd. Lijkt het je leuk om een mooie, stoere of lieve naam voor een lammetje te verzinnen? Houd de website en onze socials dan in de gaten.

dekbok en dekram 2021

Mens, Milieu en Welvaart

Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en welvaart teneinde de aarde niet uit te putten. Onlangs las ik in een column van Wim Daniëls dat het woord duurzaamheid voor het eerst genoemd werd in de Leydse Courant van 5 juni 1724 in de betekenis van “lang kunnen meegaan”. In onze regio werd het woord voor het eerst genoemd in de Hoornsche Courant van 31 oktober 1902 in een artikel over sponzen.

Duurzaamheid gaat om het evenwicht tussen de drie P’s: People, Planet, Prosperity, ofwel mens, milieu en welvaart. In plaats van Prosperity wordt overigens meestal Profit, winst gebruikt, maar welvaart spreekt mij meer aan. Willen we een leefbare wereld dan moeten de drie P’s in evenwicht zijn. De draagkracht van de aarde, dat wil zeggen: het vermogen van de aarde om de mensheid een bepaald welvaartsniveau te garanderen, mag niet overvraagd worden. Wat moet daarvoor gebeuren? Minder delfstoffen winnen en geen fossiele brandstoffen gebruiken, minder plastic en giftige stoffen produceren, zuiniger omgaan met de natuur, en werk en welvaart eerlijker verdelen. Bevorderen van duurzaamheid betekent dus nogal wat, namelijk een andere manier van leven met een andere economie dan de huidige. Dus: duurzame energie en landbouw, circulaire bouw, hergebruik van goederen, etc.

We zijn als maatschappij nog lang niet zo ver. De neiging bestaat zodra corona minder impact heeft op ons om terug te keren naar het oude normaal. Maar willen we een leefbare planeet achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen dan is er actie nodig, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering, stikstofproblematiek, plastic soep in de oceanen, eerlijker verdeling vaccins over de wereld, etc.

Duurzaamheid is dus goed zorgen voor elkaar en de aarde waarop we leven. MAK Blokweer probeert bij te dragen aan een duurzamer samenleving door bij mensen bewustwording te creëren voor het milieu en de gevolgen van hun gedrag op de natuur, het milieu en het landschap. We deden dit ondanks corona in 2021 en zullen dit ook weer in 2022 doen. Maar alleen kunnen we het niet, wij doen het samen met alle medewerkers en willen alle organisaties die dit mogelijk maken, zoals de gemeente Hoorn, sponsoren, donateurs, en vrienden, bij deze bedanken voor hun steun.

Tenslotte, een duurzaam 2022 gewenst, blijf gezond en let op elkaar.

Henk Verheij
Bestuursvoorzitter MAK Blokweer

Wethouder Harry Nederpelt reikt prijzen uit

Vier basisscholen in gemeente Medemblik zijn in de prijzen gevallen bij de Medemblikse Schooldag van de duurzaamheid. Tijdens deze spetterende activiteitendag maken leerlingen kennis met de Junior Global Goals, een vereenvoudigde versie van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Met doe-activiteiten leren de kinderen wat duurzaamheid is en hoe zij zelf op een positieve manier kunnen bijdragen aan een leukere, eerlijkere en schonere wereld.

Schoolplein Safari Challenge
Tijdens de kick-off, een heuse Schoolplein Safari, was één van de opdrachten: ontwerp jullie ideale schoolplein. Elke groep van de 6 deelnemende scholen werd uitgenodigd om één ontwerp in te zenden. De ingezonden ontwerpen werden door de jury beoordeeld op duurzaamheid, creativiteit, uitvoerbaarheid en de Junior Global Goals.

Wethouder Harry Nederpelt van gemeente Medemblik reikte eind november aan de 2e prijs winnende groepen hun prijs uit. De wethouder bezocht de schoolpleinen van basisscholen Sint Lidwina, de Bangert en Gerardus Majella. De winnende groepen kregen een groot insectenhotel, wat hun schoolplein meteen een stuk groener en duurzamer maakt. De wethouder besprak met de leerlingen wat ze hebben gedaan en geleerd tijdens de Medemblikse Schooldag van de duurzaamheid. De 1e prijs is voor basisschool de Meridiaan, waar de prijsuitreiking nog volgt. Het ontwerp van de Meridiaan, een prachtige maquette gemaakt door de leerlingen, is alvast tijdens de kerstvakantie bij MAK Blokweer in het bezoekerscentrum te bewonderen!

Wil je meer weten over de Schooldag van de duurzaamheid en de activiteiten die de scholen in Medemblik deden? Kijk op: https://medemblik.schooldagvandeduurzaamheid.nl/nieuws/

MAKBlokweer-SchooldagvandeDuurzaamheid-Medemblik-A3-poster-210902

Expeditie Duurzaam

10 Basisscholen in gemeente Hoorn gaan dit schooljaar met hun leerlingen op Expeditie Duurzaam. Een bijzonder doe-programma over duurzaamheid voor basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8. Zij starten Expeditie Duurzaam op 29 oktober met als kick-off de 4e editie van de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid. In de week of weken daarna gaan zij verder op Expeditie Duurzaam. Ook wethouder Samir Bashara helpt mee om aan te geven hoe belangrijk hij dit thema voor de leerlingen vindt.

 De kern van het programma is dat kinderen spelenderwijs leren wat duurzaamheid betekent en hoe zij zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan een leukere, eerlijkere en schonere wereld.

Kick-off
Met de start van de kick-off zijn er leuke activiteiten voor de kinderen. Ze starten het programma met het kijken naar de film ‘De 7 Wereldwensen van Sem&Saar’. In die film neemt weerman Reinier van den Berg de kinderen mee om vanuit de ruimte naar de aarde te kijken. Met mooie beelden en muziek zien en horen zij wat duurzaamheid betekent voor de aarde, voor hun buurt en natuurlijk voor henzelf. Ook leren de kinderen over gezonde voeding en gezondheid met het Zeker Weten Lekker Eten spel en gaan ze aan de slag met hun eigen wereldwensen.

Wethouder-Samir-Bashara-bezoekt-kick-off-SchooldagvandeduurzaamheidHoorn
Wethouder Samir Bashara in gesprek met leerlingen van basisschool Al Amana.

Expeditie  Duurzaam
Na de kick-off van de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid volgt er op elke deelnemende basisschool een op maat gemaakt weekprogramma, Expeditie Duurzaam. De thema’s voeding, afval en energie staan centraal. De leerlingen gaan miniatuurhuizen isoleren, energieproefjes doen en ontdekken wat duurzame energie betekent. Ze onderzoeken bijvoorbeeld ook wat ons voedsel kost en worden zich bewust van hun eigen rol in (zwerf)afval. Voordat de scholen starten met de expeditie is er een nulmeting . Wat weten kinderen al over duurzaamheid? Leerlingen worden door de nulmeting bewust over wat zij zelf op school of thuis doen aan duurzaamheid.
Het programma sluit af met een les Culturele Kunstzinnige Vorming, waarbij de leerlingen op creatieve wijze hun opgedane kennis verwerken en natuurlijk terugblikken op de nulmeting om hun kennis te meten. Hoeveel weten zij over duurzaamheid na de expeditie?

Junior Global Goals
Het gehele programma staat in het teken van 7 Junior Global Goals, die zijn afgeleid van de door de Verenigde Naties opgestelde 17 Sustainable Development Goals (SDGs). De Junior Global Goals zijn geformuleerd op initiatief van stichting Schooldag van de duurzaamheid, zodat ook kinderen kunnen begrijpen waar de SDGs over gaan. 

Meer informatie
Wil je meer weten over de deelnemende scholen en de Junior Global Goals? Zie www.hoorn.schooldagvandeduurzaamheid.nl.

Expeditie verslag
Van elke school die op expeditie gaat, houden we een verslag bij.
Lees hier de expeditieverslagen van de scholen die in het najaar van 2021 meegingen op expeditie.

Expeditie Duurzaam met de Hoornse Schooldag van de Duurzaamheid is een samenwerking van Stichting Schooldag van de duurzaamheid, Stichting MAK-Blokweer en de gemeente Hoorn. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Blauwe Schuit en Eneco.

posterExDu

Rabobank Club Support

🐐 Stem voor nieuwe schuilhokken voor onze geiten!
Ben jij lid van de Rabobank en draag je MAK en de dieren een warm hart toe? Stem dan op MAK Blokweer bij de Rabobank Club Support! Onze landgeiten zitten te springen om nieuwe, veilige en droge onderkomens in de wei.
Help je mee met stemmen? Hier vind je alle info en je kunt direct stemmen: https://bit.ly/2WH5siD
Je mag zelfs op 3 clubs stemmen, dus naast jouw stem voor MAK Blokweer kun je nog 2 andere clubs supporten! Goed toch?
Nerderlandse Landgeiten-MAK Blokweer

Groene oases en woningbouw

Veel, heel veel woningen zijn er nodig om de huidige woningnood op te lossen.

Ook Hoorn heeft plannen en dat is goed, zie bijvoorbeeld de concept visie ‘Hoornse Hoogte: een visie op stedelijke groei en hoogbouw’ waarin de gemeente richting geeft aan hoe en waar de stad in de toekomst kan gaan groeien (te downloaden op de gemeentelijke website). Los even van het feit of je voor of tegen hoogbouw bent, het is een mogelijkheid om woningen te realiseren, maar het zijn plannen voor de wat verdere toekomst. Actueler is de bouw van woningen in de Rozenbuurt in Zwaag, en waarschijnlijk op de locatie van de oude gevangenis de Glasbak die vanaf oktober wordt gesloopt. Maar naar wij recent hebben begrepen is Manege De Eenhoorn verkocht aan een projectontwikkelaar. Moeten wij rekening gaan houden met woningen op die locatie? Op dit moment is niet bekend welke ontwikkelingen in de toekomst daar zullen plaats vinden. Maar zeker is dat als er woningen moeten komen, het bestemmingsplan gewijzigd moet worden.

De percelen van de manege grenzen aan het gebied dat het MAK in beheer heeft en dat is onderdeel van het Natuurpark Blokweer. Dit geldt ook voor de Kloostertuin dat eveneens deel uitmaakt van het Natuurpark. Het is niet ondenkbaar dat het gebied een andere functie krijgt, maar als MAK achten wij het van groot belang dat welke functie het ook wordt, deze passend is bij het unieke karakter dat het gebied nu heeft. Dat karakter kan worden geschetst als een open weide met boomgaard en vrije zichtlijnen van Westerblokker tot Koewijzend. Dat houdt in dat niet elke functie wenselijk is, en eigenlijk wat ons betreft woningbouw dus niet. Beter is het om het gebied van de manege onder te brengen bij het Natuurpark zoals elders is gesuggereerd. Vergroten dus van de natuur want dat is goed voor de leefbaarheid. De groene oase die Natuurpark Blokweer nu is, wordt daarmee versterkt. En voor de volledigheid: ter plaatse zijn ook aanwezig de restanten van een historisch belangrijke Kreekrug.

En dan nog even onze rol en die van omwonenden in het proces over de ruimtelijke invulling van het betreffende gebied. Dit moet niet worden overgelaten aan private organisaties zoals projectontwikkelaars zoals wordt voorgesteld in de nieuwe omgevingswet. Nee, de gemeente moet het voortouw nemen; zij gaan over het grotere plaatje.

Tenslotte, Natuurpark Blokweer is ruim 10 jaar geleden ontstaan door de inzet van betrokken buurtbewoners waarmee is voorkomen dat er woningen werden gebouwd. Aantasting van deze groene oase in het centrum van Hoorn door woningen te bouwen, ook al is er sprake van woningnood, is in onze optiek niet wenselijk.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter

 

Helpende handen gezocht

Heb je twee rechterhanden, werk je graag in de buitenlucht of hou je van het schrijven van teksten? Zet je talenten dan in voor een maatschappelijke organisatie! Voor verschillende functies zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Met name een timmerman, (ecologische) tuinier en een ondersteunend medewerker zijn op korte termijn erg welkom.

MAK Blokweer biedt een centraal gelegen groene werkplek en een gezellig team collega’s midden in het groen. Je kunt werkervaring opdoen, je talenten ontwikkelen of juist jouw brede kennis en ervaring inzetten. Ook ben je WA- en ongevallenverzekerd. Ben je benieuwd op welk terrein je de handen uit de mouwen kunt komen steken? Bekijk alle openstaande vacatures bij MAK Blokweer.

Vrijwilligerswerk MAK 3

Design en hergebruik bij tentoonstelling MAK

Op 18 juni werd de langverwachte kers op de taart van de nieuwe tentoonstelling ‘West-Friezen, land en water’ in ons bezoekerscentrum geplaatst. Leerlingen Design en Decoratie van Atlas College SG Newton plaatsten hun - van gerecyclede materialen - zelf ontworpen en gemaakte tafel. De tentoonstelling werd officieel geopend door wethouder Samir Bashara van de gemeente Hoorn samen met de leerlingen.

Van lantaarnpaal naar paddenstoel
Afgedankte stoelen, oude steigerplanken en zelfs lantaarnpalen, niets was de leerlingen te gek bij het ontwerpen van een grote tafel voor multifuncioneel gebruik. Sinds november werkten zij samen met hun docenten Ronald de Roo en Johan Klouwer aan een tafel met stoelen gemaakt uit afval en gebruikte materialen. MAK Blokweer vroeg een tafel te ontwerpen van gebruikte materialen en wilde in het midden van de tafel een vitrine om vondsten in te kunnen tonen. Met de tentoonstelling wil MAK Blokweer vanuit het perspectief van de cultuurhistorie van West-Friesland, bezoekers informeren en inspireren over onder andere duurzaam wonen, werken en tuinieren. Hergebruik van materialen hoort hierbij. De tafel en stoelen zijn een uniek onderdeel van de tentoonstelling en nodigen uit tot onderzoek.

De leerlingen presenteerden de eigenzinnige tafel aan wethouder Samir Bashara en vertelden over hun werkwijze. De oude lantaarnpalen deden ooit dienst bij de fietsenstalling van SG Newton en werden omgetoverd tot reuze paddenstoelen en in de tafel geplaatst. Dierensporen op de tafel leiden naar informatie en een vitrine waarin natuurvondsten getoond worden.

presentatie SG Newton
opening tentoonstelling-MAK Blokweer

voor jong en oud
MAK Blokweer geeft hiermee het startsein aan bezoekers om de tentoonstelling te komen bekijken. Het is een belevenis voor ogen, oren, handen en verstand over het ontstaan, heden en de toekomst van het West-Friese landschap. Zo zie je bij een grote wateranimatie de rol van waterbeheerders, in West-Friesland het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat zorgt voor voldoende en schoon water. Door aan een wiel te draaien, kun je als bezoeker vanaf het jaar 1000 tot nu zelf de polder droogmalen. Bezoekers kunnen luisteren naar verhalen van de bewoners uit de prehistorie en het middeleeuwse West-Friesland, leren over hun ambachten en een hilarisch kloosterverhaal beluisteren.
Kleine bezoekertjes halen hun hart op in de vernieuwde mollengang die is verrijkt met een heuse Nachtsafari. Al kruipend beleven zij het dierenleven onder de grond en in de nacht.
Met het heden en toekomstonderdeel van de tentoonstelling en een grote expositiewand wordt inspiratie geboden voor een groene en duurzame leefstijl. Bezoekers kunnen plaatsnemen aan de grote tafel, die zelf een voorbeeld is van hergebruik en ontworpen en gemaakt door de leerlingen van SG Newton, uitkijken over het landschap en inspiratie opdoen voor hun eigen woonomgeving.

Kennis maken met de nieuwe tentoonstelling? Bekijk hier de video!

 

Duurzame toekomst-tentoonstelling MAK Blokweer
Wateranimatie-MAK Blokweer
IMG_8655
IMG_8603

Een wereld in balans

Aan alles komt een eind, ja zelfs aan de corona pandemie. De vaccinaties helpen ons er vanaf. Nog even, we zijn er bijna. Over een paar weken zijn we af van alle belemmeringen in ons leven. Ja, wij wel in de westerse wereld, maar helaas door ons westerse egoïsme nog niet in Afrika, Azië, Zuid-Amerika. Laten we daarom niet te hard van stapel lopen. Het virus kan zomaar weer de kop opsteken. De verleiding is groot weer terug te gaan naar de tijd van voor corona: massatoerisme, overconsumptie, roofbouw op de aarde. Kunnen we niet gewoon thuisblijven: op vakantie in eigen land, minder vliegen, minder vlees eten. De Franse filosoof Blaise Pascal schreef in de 17e eeuw: “Alle ellende in de wereld wordt veroorzaakt doordat mensen niet rustig in hun huiskamer kunnen blijven zitten.” Nog al een uitspraak, maar ja er zit wel wat in want er is dat verlangen naar het verre, het vreemde, de wijde wereld, naar contact met anderen.

De corona pandemie heeft ons hopelijk geleerd dat er een balans moet komen tussen ons mensen en ons omgaan met de aarde. Zeker, je hoeft niet in je huiskamer te blijven zitten, je mag de wijde wereld intrekken; je mag ook best vlees eten, maar niet elke dag. We moeten naar een beter normaal, niet meer naar een wereld van zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk, en zo snel mogelijk. Want dat leidt tot meer CO2 uitstoot, grotere stikstof problemen en meer opwarming van de aarde. We moeten dus niet terug naar het oude normaal. Nee, we moeten terug naar een wereld waar mens, natuur, klimaat en welvaart met elkaar in balans zijn. Dat is onze toekomst!!

 

Namens het bestuur

Henk Verheij, voorzitter