Het laatste nieuws

Mens, Milieu en Welvaart

Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en welvaart teneinde de aarde niet uit te putten. Onlangs las ik in een column van Wim Daniëls dat het woord duurzaamheid voor het eerst genoemd werd in de Leydse Courant van 5 juni 1724 in de betekenis van “lang kunnen meegaan”. In onze regio werd het woord voor het eerst genoemd in de Hoornsche Courant van 31 oktober 1902 in een artikel over sponzen.

Duurzaamheid gaat om het evenwicht tussen de drie P’s: People, Planet, Prosperity, ofwel mens, milieu en welvaart. In plaats van Prosperity wordt overigens meestal Profit, winst gebruikt, maar welvaart spreekt mij meer aan. Willen we een leefbare wereld dan moeten de drie P’s in evenwicht zijn. De draagkracht van de aarde, dat wil zeggen: het vermogen van de aarde om de mensheid een bepaald welvaartsniveau te garanderen, mag niet overvraagd worden. Wat moet daarvoor gebeuren? Minder delfstoffen winnen en geen fossiele brandstoffen gebruiken, minder plastic en giftige stoffen produceren, zuiniger omgaan met de natuur, en werk en welvaart eerlijker verdelen. Bevorderen van duurzaamheid betekent dus nogal wat, namelijk een andere manier van leven met een andere economie dan de huidige. Dus: duurzame energie en landbouw, circulaire bouw, hergebruik van goederen, etc.

We zijn als maatschappij nog lang niet zo ver. De neiging bestaat zodra corona minder impact heeft op ons om terug te keren naar het oude normaal. Maar willen we een leefbare planeet achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen dan is er actie nodig, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering, stikstofproblematiek, plastic soep in de oceanen, eerlijker verdeling vaccins over de wereld, etc.

Duurzaamheid is dus goed zorgen voor elkaar en de aarde waarop we leven. MAK Blokweer probeert bij te dragen aan een duurzamer samenleving door bij mensen bewustwording te creëren voor het milieu en de gevolgen van hun gedrag op de natuur, het milieu en het landschap. We deden dit ondanks corona in 2021 en zullen dit ook weer in 2022 doen. Maar alleen kunnen we het niet, wij doen het samen met alle medewerkers en willen alle organisaties die dit mogelijk maken, zoals de gemeente Hoorn, sponsoren, donateurs, en vrienden, bij deze bedanken voor hun steun.

Tenslotte, een duurzaam 2022 gewenst, blijf gezond en let op elkaar.

Henk Verheij
Bestuursvoorzitter MAK Blokweer