Het laatste nieuws

KIJKEN NAAR DE NATUUR

De manier waarop de westerse maatschappij naar de natuur kijkt is eigenlijk de oorzaak van alle crises waar we mee te maken hebben. We hebben de aarde uitgeput, omdat wij in de westerse wereld van oudsher vinden dat alles ons toekomt. Wij staan immers hoger in de rangorde dan dieren, planten en bodemgrondstoffen. Deze manier van kijken naar de natuur is een van de vier grondhoudingen: de mens als heerser, de mens als rentmeester, de mens als partner, en de mens als participant. Deze grondhoudingen worden in detail beschreven in een lezenswaardig artikel op de  website van Staatsbosbeheer: https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/natuurverhalen/2023/06/ons-natuurbeeld-verschuift-en-dat-g

Ons natuurbeeld “de mens als heerser” stamt uit de Griekse oudheid. Alles kwam de mens toe, maar we hebben daarmee in de laatste 100 jaar de aarde wel uitgeput. En dat alles onder het motto: het lagere is er voor het hogere. Die houding is de oorzaak van alle crises: de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en de coronacrisis. Ook bij de tweede grondhouding “de mens als rentmeester” staat de mens centraal, want we moeten de natuur beschermen zodat ook volgende generaties er nog van kunnen genieten.

Tegenwoordig omarmen we meer de derde en vierde grondhouding, we zien ons als partner of als onderdeel van de natuur. Deze opvatting was en is nog altijd vooral gangbaar bij oude culturen of culturen zoals hindoeïsme en boeddhisme. Daar deed en doet de natuur er toe, niet alleen een mens maar ook een boom of een plant. Nu vinden ook wij soms dat zelfs de natuur, bijvoorbeeld een boom of een natuurgebied, rechten heeft, een rechtspersoon zou moeten zijn. We zijn onderdeel van die natuur, kunnen ook niet zonder. Bijgevolg vragen we ons af welk effect ons handelen en gedrag heeft op onze omgeving. Ook als individu proberen we dat, want we vinden dat we goed voor de natuur moeten zorgen. Maar tussen denken en doen zit nog wel een verschil, want je moet keuzes maken, en dat is soms heel lastig. Een andere leefwijze betekent een verandering en dat doet soms pijn. Maar bedenk dat ook jouw individuele bijdrage hoe klein ook, er toe doet. Zorg dus goed voor de natuur, en jazeker dat strookt ook met missie en visie van MAK Blokweer.

Tenslotte, lees het artikel, sterk aanbevolen want er staat meer in dan ik hier kan weergeven. En maar 6 minuten leestijd.

Henk Verheij
voorzitter bestuur

Kijken naar natur