Stichting MAK Blokweer

Het bezoekerscentrum, de kijkboerderij en het natuurpark zijn het eigendom van de gemeente Hoorn en worden beheerd door stichting Mak Blokweer.

De stichting heeft tot doel het vergroten van de maatschappelijke bewustwording tot zorg voor natuur, milieu en landschap. Educatie, recreatie, presentatie, ecologisch beheer en participatie zijn activiteiten die ingezet worden om het doel te bereiken. Voor de individuele bezoeker, scholen of andere groepen zijn mogelijkheden om aan deze activiteiten deel te nemen of in overleg te ontwikkelen. Recreatie en educatie gaan hand in hand bij Mak Blokweer.

Het centrale thema is het "Theater van het landschap". Het landschap wordt gepresenteerd in al zijn vormen en functies. Het natuurpark Blokweer is van grote landschappelijke,natuurhistorische en cultuurhistorische waarde. In dit gebied komen zowel de kreekrug als het kadettenland voor. De West-Friese kreekruggen zijn belangrijke natuurhistorische gebieden en horen tot aardkundige monumenten.

Het voortbestaan van de mens in de toekomst hangt af van een duurzame leefstijl en omgeving die onlosmakelijk verbonden is met flora en fauna. Mak Blokweer laat dat zien. Ecologisch beheer, landschapsinrichting, wonen en werken, voeding, water-beheersing en waterzuivering zijn aspecten van Mak Blokweer die onderling met elkaar verbonden zijn, zowel binnen als buiten. De bezoeker wordt uitgenodigd als acteur deel te nemen in dit "Theater van het landschap".
 

Geschiedenis

Stichting MAK Blokweer is een particuliere stichting en werd op 6 maart 1998 opgericht.

De toen geheten Stichting MEC wilde haar doelen bereiken door het geven van voorlichting en educatie in de vorm van exposities, lezingen, informatieve uitgaven, excursies, activiteiten, lesmaterialen, een documentatiecentrum, etc. Het onderwijs zou de belangrijkste doelgroep moeten worden. Voorbeelden van andere mogelijk doelgroepen waren: jeugd- en jongerenwerk, club- en buurthuiswerk, vrouwengroepen, natuur- en milieuorganisaties en toeristen. Om de doelen te verwezenlijken was een locatie nodig van waaruit gewerkt kon worden. Een kinderboerderij, nodig voor het oostelijk deel van Hoorn kon worden toegevoegd aan het te bouwen milieucentrum. De gemeente Hoorn heeft opdracht gegeven voor de bouw van het milieu activiteitencentrum en de kinderboerderij in het groene gebied Blokweer tussen Blokker en Zwaag.

Door een naamsverandering ontstond Stichting MAK Blokweer. MAK Blokweer heeft de gebouwen en het gebied van de gemeente Hoorn in beheer gekregen. De overdracht vond plaats in maart 2003. Het  toenmalige kantoor in de binnenstad van Hoorn werd verhuisd naar Blokweer. De stichting is daarna begonnen met de inrichting van het centrum, realisatie van de tentoonstelling en inrichting van de boerderij en gebied. De officiële opening vond plaats in oktober 2004 door wethouder J. van Es.