Natuurpark Blokweer

Natuurpark Blokweer is met behulp van omwonenden tot stand gekomen. Hun weerstand tegen oprukkende woningbouw zorgde ervoor dat voormalige weilanden konden worden omgetoverd tot een uniek natuurpark dat openbaar toegankelijk is.

 

Met behulp van Nederlandse Landgeiten en Mergellandschapen wordt het natuurpark door MAK Blokweer ecologisch beheerd. Een waterzuiverings – en waterbergingsproject verhogen de natuurwaarde van het gebied. Via deze projecten en de tentoonstelling in de Molshoop ontdekt de bezoeker hoe belangrijk schoon water en een goede waterhuishouding is, als bron van het bestaan. Door het inkijkvenster in de Molshoop is het leven in het gezuiverde water te bekijken.

Het landschapsvenster op de eerste verdieping van de Molshoop geeft een mooi overzicht over het gebied. Natuurpark Blokweer heeft ook nog monumentale waarde. Er zijn delen van het oorspronkelijke kreekruglandschap en kadetjesland te zien.