Solidariteit met elkaar, de wereld en de natuur

Begrijp ik alles nog wat er in onze wereld gebeurt? Veel kan ik met mijn verstand beredeneren, maar sommige dingen zijn onbegrijpelijk. Waarom bijvoorbeeld is er een oorlog gaande in Oekraïne, wat is dat voor idioterie? Waarom vernietigen we de habitat van dieren door bossen te kappen? Waarom kost het zoveel moeite om de klimaatverandering serieus te nemen? Ik denk dat we solidair moeten zijn met Oekraïne, solidair met mensen die in de knel zitten door stijgende prijzen, solidair met vluchtelingen, solidair met de natuur. In de huidige samenleving zien we gelukkig veel solidariteit, maar het mag nog wel ietsje meer zijn. Gelukkig hebben we samen als wereld afgelopen week solidariteit getoond met de natuur. Op de Verenigde Naties top in Montreal is namelijk afgesproken dat in 2030 minimaal 30% van al het land en water op aarde beschermd gebied moet zijn. Dat is goed voor de biodiversiteit, want het beschermt de ecosystemen van heel veel dieren en plantensoorten. Kunnen we het turbulente jaar 2022 toch met een beetje positief gevoel afsluiten. Het geeft mij hoop voor de toekomst, dat we samen toch stapjes kunnen zetten in de goede richting, namelijk een leefbare wereld voor iedereen. Laten we in 2023 solidair zijn met elkaar, wereldwijd maar ook lokaal, met de wereld en met de natuur. Als MAK Blokweer proberen wij met alle medewerkers al 25 jaar solidair te zijn met de natuur. We weten ons daarbij gesteund door al onze partners. Wij wensen u een gezond en goed 2023, en denk aan anderen en aan onze aarde.

Namens het bestuur,
Henk Verheij

voorzitter