Het laatste nieuws

Rode amaranth

7 oktober 2020

Een duurzame toekomst

16 september 2020

MAKS’ Biomarkt weer van start

2 september 2020

Beemdkroon

2 juli 2020

Onze toekomst na corona

1 juli 2020

Naar een beter normaal

De coronacrises maakt duidelijk dat onze samenleving tegen grenzen oploopt. We zijn kwetsbaar. Een virus heeft grote beperkingen opgelegd aan ons sociale en economische leven. We kunnen niet op deze wijze doorgaan. Terug naar het oude normaal als we allemaal gevaccineerd zijn is niet de weg. We moeten naar een beter normaal, waar niet alleen aandacht is voor de economie maar ook voor welzijn, voor duurzaamheid, klimaat. Het draait niet alleen om geld. Wat dat betreft zou het goed zijn als een BNW (Bruto Nationaal Welzijn) index zou worden ingevoerd. Die zegt iets over ons welzijn, duurzaamheid, kwaliteit van leven, cultuur, etc. Nu kennen we alleen het BNP (Bruto Nationaal Product) dat uitsluitend is gebaseerd op de economische waarde van producten en daarmee iets zegt over onze welvaart, niet over ons welzijn. Invoeren van het BNW, Nieuw-Zeeland en Bhutan zijn ons al voorgegaan, betekent dat we ook echt aandacht moeten geven aan duurzaamheid, klimaat, natuur.

Op 22 april is het de Dag van de Aarde. Een moment om stil te staan bij de roofbouw op onze aarde: ontbossing, winning grondstoffen, opwarming. Wist u trouwens dat de Zweedse Nobelprijswinnaar Arrhenius al in 1896 tijdens de industriële revolutie ontdekte dat een hoger CO2 niveau in de atmosfeer zorgt voor opwarming en dus voor klimaatverandering? Ja, de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen zijn dus al heel lang bekend. En pandemieën zoals nu de coronacrises door het covid-19 virus, staan niet op zichzelf. Het houdt verband met onze leefwijze, klimaatverandering, trek naar de stad, internationaal reizen, grootschalige landbouw en veeteelt. Virussen zullen daardoor steeds vaker overspringen van dier naar mens, met als gevolg pandemieën.

Kortom, verandering is noodzakelijk en urgent. Waarom dan terug naar het oude normaal? Nu hebben we de kans over te stappen naar een beter normaal met aandacht voor ons welzijn, duurzaamheid, kwaliteit van leven, klimaat. Naar een toekomst die gezonder, welvarender, veiliger, groener en duurzamer is. Het strookt met de visie van MAK Blokweer: “Wij zien een wereld voor ons met mensen die verbonden en betrokken zijn met hun natuurlijke omgeving, die zich bewust zijn van de consequenties van hun gedrag op natuur, milieu en landschap en daarnaar handelen.” Op naar een beter normaal!!!

Namens het bestuur

Henk Verheij, voorzitter