Het water komt, of toch niet?

Nee, ik bedoel niet al die regen, maar verwijs naar een brief aan alle Nederlanders van de journalist Rutger Bregman. Het gaat hierin over zeespiegelrijzing, klimaatverandering, CO2-uitstoot, en wat wij kunnen doen. Of moeten we verhuizen naar Amersfoort aan Zee, of de Noordzee afsluiten met dammen? Hoe zit het nu, wat zijn de feiten en scenario's? En gaan de klimaatafspraken, ook regionaal, en de energietransitie ons redden?

De rampenscenario's vliegen ons om de oren, en dat alles als gevolg van de zeespiegelstijging die dan weer wordt veroorzaakt door de opwarming van de aarde door ons gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot. Hel en verdoemenis worden ons voorgespiegeld. We zouden moeten verhuizen naar het oosten van ons land, onze kleinkinderen zouden huis en haard moeten verlaten. Volgens journalist Rutger Bregman wel, in zijn brief aan alle Nederlanders “Het Water komt”, tenzij we actie ondernemen. Ideeën om ons te beschermen tegen zeespiegelrijzing zijn er ook. Denk aan het plan om de Noordzee af te sluiten met dammen van Schotland naar Noorwegen en van Bretagne naar Zuid-Engeland. Een plan dat in de jaren 30 van de vorige eeuw overigens ook al eens is geopperd door Britse meteorologen.

Dat de waterspiegel stijgt klopt wel, alleen ligt het allemaal wel wat genuanceerder. Circa 1 meter stijging in 2100 is op dit moment reëel, maar er zit een ruime marge om heen. Het kan beperkt blijven tot 0,50 meter, maar ook 2 meter worden. Niemand die het op dit moment precies weet. Een stijging van 1 à 2 meter is voor onze dijken en zeeweringen geen probleem. Bij meer dan 2 meter wordt het moeilijker om het water buiten de deur te houden.

Gelukkig wordt er onder leiding van de Deltacommissaris veel studie gedaan naar de mogelijkheden om de gevolgen van zeespiegelstijging te beperken. Tot 2050 wordt in Nederland bijna 1 miljard per jaar uitgegeven voor versterken van onze waterkeringen en voor onderzoeken hoe Nederland bewoonbaar te houden in de diverse scenario's. En ja, bij die scenario’s hoort ook het extreme geval van verhuizen naar Amersfoort aan Zee, maar waarschijnlijk is dat scenario niet, want we zitten ook niet stil. We hebben immers wereldwijd klimaatafspraken gemaakt. Want de Noordzee afsluiten is leuk voor ons land en nog wat omringende landen, maar daar hebben ze in Bangladesh en de eilanden in de Grote Oceaan helemaal niets aan. We moeten de klimaatafspraken nakomen, als land maar ook regionaal, bijvoorbeeld via de energietransitie. Meer zonne- en windenergie dat helpt het klimaat te verbeteren, maar ook groene waterstof, of zonnezandbanken in IJsselmeer en Markermeer.

Sinds november vorig jaar wordt via allerlei werkgroepen een Regionale Energie Strategie (RES) voor Noord-Holland uitgewerkt. U kunt ook ideeën inbrengen, zie de website: https://www.energieregionhn.nl waar ook een eerste concept is te downloaden. Kortom: de wereld is zeker nog te redden, maar actie is wel vereist.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter