Wat is jouw ecologische voetafdruk ?

In 1972, nu 50 jaar geleden, verscheen het rapport “Grenzen aan de Groei” van de Club van Rome. In Rio de Janeiro vond in 1992 de conferentie Earth Summit plaats. De Club van Rome en die conferentie in Rio waarschuwden al dat de bronnen van de aarde niet onuitputtelijk zijn en dat op de lange duur onze leefwijze een negatieve invloed zou hebben op klimaat, milieu en leefbaarheid van de aarde. We hebben er niet naar geluisterd en gingen door met het winnen en gebruiken van fossiele brandstoffen. Bij sommigen werden de ogen geopend door de documentaire “An inconvenient truth” van Al Gore uit 2006. Maar de echte bewustwording kwam pas in 2015 met het klimaatakkoord van Parijs. Toen werd afgesproken om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. Maar het ziet er naar uit dat we die 1,5 graad niet zullen halen, hopelijk blijft het onder de 2 graden? Als we eerder iets hadden gedaan dan hadden we nu geen klimaat en stikstofcrisis gehad.
Doen we wel ons best? De wereld draait nog altijd op fossiele brandstof en sinds Parijs is de uitstoot van broeikassen is zelfs gestegen. En er wordt nog altijd gezocht naar nieuwe olie- en gasbronnen. Ook het Nederlandse kabinet heeft vorige maand nog groen licht gegeven voor gasboringen in de Noordzee. We putten de aarde uit, en de gevolgen van te weinig actie tot op heden zijn: extreme hittegolven, overstromingen, natuurbranden, droogte. En dat alles omdat onze leefwijze meer vraagt van de aarde dan deze kan leveren. Onze ecologische voetafdruk is te groot.

De ecologische voetafdruk geeft aan wat de impact van jou of een land is op het milieu en de aarde. Maar wat is een ecologische voetafdruk nu precies? Simpel gezegd: de oppervlakte van de aarde die jij nodig hebt om te kunnen leven. De ruimte die nodig is voor de hoeveelheid stroom die je verbruikt, voedsel dat je consumeert en afval dat verwerkt moet worden. Het uitgangspunt is dat elke consumptie omgerekend kan worden in een oppervlakte die voor de productie ervan nodig is, uitgedrukt in hectares. Dat maakt het mogelijk om de milieu-impact van verschillend consumptiegedrag (leefstijlen) of van verschillende bevolkingsgroepen (landen) met elkaar te vergelijken. Het spreekt voor zich dat een gemiddelde Europeaan een grotere ecologische voetafdruk heeft dan iemand die in Afrika woont. De voetafdruk van een gemiddelde Nederlander is 5 à 6 hectare.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat als alle bruikbare ruimte op aarde verdeeld wordt over alle mensen en de natuur voldoende ruimte krijgt om zichzelf te herstellen, dan zou elke bewoner gemiddeld recht hebben op 1,8 hectare, ongeveer 3 voetbalvelden. Dit heet het Eerlijke Aarde aandeel. Op dit moment verbruiken we wereldwijd 2,7 hectare per persoon. Dat is dus meer dan de 1,8 hectare die de aarde aan kan. We verbruiken dus de aarde, en hoe komt dat dus: we rijden auto, vliegen, kopen een paar sneakers, of grillen biefstuk.
Wat is jouw impact, jouw voetafdruk, ligt die rond het gemiddelde of lager? Doe de test op de website van het Wereld Natuur Fonds: https://voetafdruktest.wwf.nl. Geef aan hoe jij leeft, hoe je eet, hoe jij jezelf verplaatst en hoe vaak en hoe ver je op vakantie gaat. Ontdek welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op de aarde. En je voetafdruk verminderen: ga minder vliegen, beperk het autogebruik, eet niet teveel vlees, beperk en recycle afval, vermijd producten met teveel plastic. Samen kunnen we werken aan een ecologisch houdbare samenleving.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter

nature-g6b581ac83_1920