Het laatste nieuws

2020, een uniek jaar

In mijn bijdrage eind 2019 schreef ik “In 2020 gaan we “gewoon” verder met het bevorderen van milieubewustwording en duurzaamheid.” Nou daar is minder van gekomen dan we voor ogen hadden. Een virus zat ons dwars, en zorgde voor een bizar jaar.

Ik loop nu zo’n 40 jaar mee als vrijwillig bestuurder in allerlei organisaties, maar een jaar als 2020 is het meest vreemde jaar. Niet fysiek bijeen kunnen komen, evenementen moeten afzeggen, inkomsten derven, et cetera. Wie had dat gedacht begin 2020. Het is geen “gewoon” jaar geweest. Voor MAK Blokweer is contact met scholen voor lessen basiseducatie essentieel. Dat is grotendeels weggevallen, de prioriteit bij scholen lag, heel begrijpelijk ergens anders. Ook onze evenementen, zoals lentefeest, nacht van de nacht, de biomarkt zijn volledig gecanceld of digitaal geweest. Gelukkig konden via internet sommige activiteiten toch doorgang vinden. Ik ben daarom optimistisch over 2021, jazeker, al zullen sommige zaken  anders worden. We zullen het virus overwinnen en teruggaan naar het oude “normaal”. Dan kunnen we verder met het duurzamer maken van onze aarde, en dat is hard nodig. MAK Blokweer zal zich daar zoals u van ons gewend bent, binnen West-Friesland met al onze middelen en menskracht voor inzetten. U kunt op ons rekenen. Kom langs en bezoek ons Natuurpark, onze boerderij of de nieuwe tentoonstellingsruimte. Samen maken we de wereld duurzamer. Het bestuur bedankt alle medewerkers, sponsoren, gemeente, vrienden, donateurs, en fondsen voor hun inzet en steun. Wij wensen allen een “gewoon”, gezond en groen 2021.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter