In 2018 vernieuwden we het MAK café op de begane grond van het bezoekerscentrum. In 2020 is de bovenverdieping aan de beurt. Bij een verbouwing komt veel afval vrij. We proberen zoveel mogelijk oude materialen te hergebruiken. Zo worden o.a. oude expositie-panelen door onze handige technische vrijwilligers verzaagd en hergebruikt voor een nieuwe expositie wand.

Materialen waar we niets meer mee kunnen worden afgevoerd. Met dank aan GP Groot, die een grof vuil beschikbaar stelde!

Het natuurpark bevat een bosgedeelte van 10 hectare groot. Dit bosgedeelte bestaat uit jong loofbos, geplant in de winter van 2009/2010. Met zijn gevarieerde beplanting (maar liefst 120 soorten bomen en struiken) en doorkijkjes is het de ideale plek voor een aangename wandeling. In het natuurpark Blokweer komen ruim driehonderd soorten planten voor. Er zijn een aantal bijzondere soorten bij zoals stijve ogentroost, geelhartje, grote ratelaar en rietorchis.

De soortenrijkdom is te danken aan een gevarieerde aanleg met poelen en veel ecologisch oevers. Een prachtig voorbeeld van geslaagde natuurbouw is de ratelaarvallei. In juni bloeien hier veel orchideeën en uiteraard veel grote ratelaars. Deze oevers zijn ook belangrijk voor de veertien soorten libellen en juffers die in het park leven.
De weiden worden begraasd door schapen, geiten en in de zomer twee ossen. Een gedeelte wordt in juli gemaaid voor hooiwinning. Er wordt geen kunstmest gebruikt en het is mede daardoor dat er plaatselijk dertig soorten grassen en planten voorkomen.
Bij de aanleg van het park is ook een vleermuizenkelder gerealiseerd. Dit ten behoeve van overwinterende vleermuizen. Er komen in het gebied 4 soorten vleermuizen voor.

Van de vogels is de ijsvogel een graag geziene regelmatige gast. Hoewel er diverse ijsvogelwanden in de oevers te vinden zijn, is het nog niet tot een broedgeval gekomen. Het park is een aantrekkelijke plaats voor zangvogels. Ook de roerdomp wordt in wintertijd waargenomen.

Zie voor de in het natuurpark voorkomende planten en dieren de Soortenlijsten MAK Blokweer 2018.

Bij het erf van MAK Blokweer horen ook verschillende tuinen. Naast een schooltuin die onderhouden wordt door bovenbouwleerlingen van een basisschool in de wijk, is er een vlindertuin en een ecologische moestuin. In het natuurpark vind je de kloostertuin.

Vlinder- en bijentuin

Een tuin die aantrekkelijk is voor bijen en hommels is van groot belang. Zij bestuiven meer dan 70% van de landbouwgewassen die nodig zijn voor ons voedsel. Er zijn steeds minder bijen en hommels en dat is alarmerend. Door een tuin met nectarrijke planten in te richten en nestgelegenheid te bieden, proberen we hommels en bijen een handje te helpen. Daarnaast is een vlinderrijke tuin een lust voor het oog!

De educatieve vlinder- en bijentuin is in 2013 gerealiseerd met sponsoring van stichting Waalwiel. Er is een educatief programma over dit onderwerp voor middenbouwgroepen van het basisonderwijs, dat geboekt kan worden
via www.nmewestfriesland.nl

Ecologische moestuin

In de moestuin wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.  Als bemesting wordt eigen gemaakte compost gebruikt. Per jaar wisselen de gewassen (wisselteelt) zodat de grond niet wordt uitgeput en de planten sterk en gezond blijven. Daardoor zijn ze minder vatbaar voor plantenziekten.
Een deel van de moestuinen wordt als schooltuin onderhouden door leerlingen van basischolen uit de buurt.

Kloostertuin

Op de plek waar vijfhonderd jaar geleden klooster Nieuwlicht heeft gestaan, is de kloostertuin aangelegd. De tuin is zoveel mogelijk authentiek ingericht en wordt onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers. Bij de aanleg werd de kloosterpoort deels nagebouwd waarbij de originele sluitsteen is gebruikt. Kom eens kijken op deze bijzondere plek waar veelal medicinale planten en oude groentesoorten groeien.

De Kloostertuin is startpunt voor een aantal wandelroutes van
Recreatieschap Westfriesland.

Welkom bij WordPress. Dit is je eerste bericht. Bewerk of verwijder het, start dan met schrijven!