Bestuurslid

Het bestuur van de stichting Milieu Activiteitencentrum en Kijkboerderij MAK Blokweer is op zoek naar een enthousiaste man of vrouw die ons team wil komen versterken.

De stichting MAK Blokweer stelt zich ten doel: het bevorderen van de maatschappelijke bewustwording van en inzicht in landschap, natuur, klimaat en cultuurhistorische waarden. Dit gebeurt door het aanbieden van natuur- en milieueducatie en passende activiteiten op het vlak van recreatie. Daarnaast draagt MAK Blokweer zorg voor het ecologisch beheer en de instandhouding van het Natuurpark Blokweer met het zich daarin bevindende milieuactiviteitencentrum annex kijkboerderij en de Natuurspeelplek Het Boezelbos.

Kerntaken van MAK Blokweer zijn het openstellen van het activiteitencentrum en de kijkboerderij, het uitvoeren van NME-activiteiten en het ecologisch beheren van een natuurpark met natuurspeelplek.
 
Beroepskrachten, vrijwilligers, stagiairs, leerlingen van de Praktijkschool en zorgcliënten dragen zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden. De manager is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en zorgt voor de beleidsvoorbereiding. Het bestuur geeft daarvoor de kaders aan.

Bij voorkeur zoeken we een bestuurslid met kennis van, dan wel affiniteit met ecologisch groenbeheer. Het bestuur vergadert maandelijks. Het betreft vrijwilligerswerk.
 

Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met de bestuursvoorzitter Henk Verheij:
06-46012762 of mail HenkVerheij@hotmail.com.