Missie & Visie

Onze missie

MAK Blokweer is een regionaal opererend natuur, milieu kennis- en doecentrum dat hoogwaardige dienstverlening biedt op een bijzondere plek in het hart van de gemeente Hoorn in een unieke omgeving.

MAK staat voor duurzaamheid. Duurzaamheid begint bij verbondenheid en betrokkenheid met de directe (natuurlijke) omgeving en daarom wordt bevorderd dat de bewoners zich bewust zijn van de consequenties van hun gedrag op natuur, milieu en landschap. MAK staat ten dienste van jong en oud, individu en groep en spant zich in om de unieke omgeving waaruit ze haar activiteiten ontplooit te behouden en optimaal te benutten.

Onze visie

MAK Blokweer wil een netwerkorganisatie zijn en in samenwerking met anderen kwalitatief hoogwaardige activiteiten aanbieden en haar faciliteiten beschikbaar stellen zodat bewustwording van en inzicht in landschap, natuur en cultuurhistorische waarden bij bewoners van Hoorn en omgeving worden bevorderd. Laagdrempeligheid, professionaliteit en kwaliteit staan centraal bij het leveren van diensten aan doelgroepen (kinderen, volwassenen, bedrijven en instellingen, scholen, gemeenten). Het  natuurpark Blokweer (en de natuurspeeltuin) is hierbij van grote betekenis.


Deel deze pagina: