Boek de MAK ZwerfafvalBAK-fiets
Leer en ruim op!

Periode: het hele schooljaar
Niveau: groep 1 t/m 8

IMG_9412.JPGZwerfafval is overal, ook op plekken waar je het niet verwacht. Het is vies en slecht voor de omgeving. Bijna iedereen draagt (bewust of onbewust) bij aan dit probleem. Daar staat tegenover dat iedereen er ook iets aan kan doen! Tijdens het project Zwerfafval worden basisschoolleerlingen zich bewust van de oorzaken en gevolgen van rondslingerend afval en van hun eigen rol hierin.

Projectopbouw
Het Zwerfafval-project bestaat uit twee onderdelen: educatie in de klas en opruimacties op het schoolplein en in de buurt. Het project is schoolbreed in te zetten.

Het educatieve gedeelte draait om bewustwording. Leerlingen leren wat zwerfafval is en waar het vandaan komt. Er wordt gebruikgemaakt van lesmateriaal van Nederland Schoon: Zwerfafval, mooi niet!. Hierbij hoort ook een aantal weblessen in een digitale omgeving. In aanvulling op het lesmateriaal is er voor de onderbouw een opruimshow te bestellen, waarin de termen van zwerfafval op een speelse manier terugkomen.

Een aanpak met woorden en daden
IMG_9235.JPGTijdens de opruimactie gaan leerlingen in groepjes gewapend met reflecterende hesjes, handschoenen en afvalgrijpers buiten op zoek naar afval. Hierbij zien ze met eigen ogen de hoeveelheid en diversiteit van het zwerfafval in hun omgeving en wordt het lesmateriaal concreet. Als het schoolplein is opgeruimd, is de rest van de buurt aan de beurt. De leerlingen vinden het verrassend leuk om zo veel mogelijk afval te verzamelen.

Na afloop van het project zijn de leerlingen een stuk wijzer en bewuster en profiteren alle betrokkenen van een schonere omgeving.

Begeleiding
Een educatief medewerker van MAK Blokweer begeleid de opruimacties en zorgt voor de planning en het rouleren van de bakfiets met materialen.

Intekenen voor dit project
Scholen uit de gemeente Hoorn kunnen intekenen. Deelname is gratis. Elke school ontvangt €250,- voor deelname aan dit project, beschikbaar gesteld door de gemeente Hoorn. Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Homann-Post nme.projecten(at)mak-blokweer.nl 0229 266344