De weiden van Mak Blokweer

De weiden van het natuurpark worden begraasd door geiten en schapen. Een gedeelte wordt jaarlijks gemaaid voor de winterse hooivoorraad. Hierdoor, en door het achterwege laten van kunstmest, worden de weiden steeds bloemrijker. Langzaam ontstaat bloemrijk grasland met wel dertig soorten planten en grassen.

 

In het voorjaar geven de hooilanden een rijk en kleurrijk beeld. Plaatselijk staat het wit bloeiende Fluitenkruid, terwijl andere plekken rood en geel kleuren door de Veldzuring en Boterbloemen. Langs de sloten groeit de Rietorchis.

Door elk jaar het aantal soorten te noteren wordt de kwaliteit van de vegetatie op de voet gevolgd. 
Hoe groter het aantal plantensoorten, des te hoger de kwaliteit van het graslandmilieu.

Planten, insecten, vogels, vlinders en de grazende dieren maken een wandeling door de weiden een waar feest!