Natuurontwikkeling Blokweer

natuurontwikkelingSinds 2010 is het productiebos omgevormd tot natuurpark, en is het beheer overgegaan van de gemeente Hoorn naar stichting MAK Blokweer. Daarmee komt de totale omvang van het natuurpark op 12 hectare. 

Het is de missie van MAK Blokweer om de biodiversiteit in dit gehele gebied te vergroten tot natuurlijke waarden voor een gebied met bos, water en weidelandschap. Het ecologische beheer wordt zo zuiver mogelijk uitgevoerd door een groep vrijwilligers onder leiding van de natuurparkbeheerder van MAK Blokweer.

Resultaat

De resultaten van twee jaar natuurontwikkeling zijn vastgelegd en gepubliceerd in het 'Verslag van de natuur van de Blokweer' (versie 2014).