Kijkboerderij

Wat is een kijkboerderij?

In de jaren negentig van de vorige eeuw had het oostelijk deel van Hoorn behoefte aan een kinderboerderij. Om die reden werd een stal gebouwd bij het milieuactiviteitencentrum in Blokker. In Hoorn waren echter al twee kinderboerderijen en diverse dierkampen.

biggen_MAK.JPGDaarom werd geheel passend in de visie van MAK Blokweer m.b.t. ecologie, milieu en agrarische cultuurhistorie gekozen om een ander aspect van het dier te belichten, nl. het dier als motor van de agrarische kringloop. De dieren van MAK Blokweer zijn daarom niet uitsluitend knuffeldieren; het zijn dieren met een agrarische functie. De geiten en schapen dragen ook bij aan het ecologisch beheer van het gebied. De bezoeker maakt kennis met deze dieren die dienen als bron van voeding, een functie hebben in het landschap en de daarmee samenhangende agrarische kringloop.

Ook de varkens spelen hun rol en dragen bij als bron van voeding en ook zeker met hun gezellige aanwezigheid. Ze leven in ruime behuizing, genieten van een heerlijk modderbad en mogen met enige regelmaat lekker rondrennen in de wei.